Naši partneri na Slovensku

Centrum pre filantropiu Bratislava
design factory Bratislava
Divadlo z pasáže Banská Bystrica
Ekonomická univerzita Bratislava
1. Slovenské neziskové servisné centrum Bratislava
Slovenské centrum fundraisingu Bratislava
Aptech Europe Bratislava
Leaf Bratislava
NADSME
Obchodná akadémia Levice
Konvergencie OZ
Štátny inštitút odborného vzdelávania Bratislava

Naši partneri v zahraničí

Aidmatrix, USA,
Alternative Consulting, Maďarsko,
Asociace pro národní otázky, Česká republika,
Balkan Civil Society Development Network, Macedónsko,
Belarusian Institute for Strategic Studies, Bielorusko,
BMW Foundation, Nemecko,
Business in the Community, Veľká Británia,
Engage, Veľká Británia,
Business Leaders Forum, Česká republika,
Center for Democracy Foundation, Srbsko,
Centre for CSR, Ukrajina,
CSR Europe, Belgicko,
DemNEt, Foundation for Development of Democratic Rights, Maďarsko,
East Europe Foundation, Moldavsko,
European Partnership for Democracy, Belgicko,
Foundation for a Civil Society, USA,
Global Network for Public Interest Law – PILnet, Maďarsko,
Institute for the Danube Region and Central Europe, Rakúsko,
KÖVET, Maďarsko,
Moi High School Secondary Kasigau, Keňa,
Nadace Via, Česká republika,
NGO Support Centre, Cyprus,
Office for a Democratic Belarus, Belgicko,
Pact, Inc. Ukrajina,
Polish Humanitarian Action, Poľsko,
Realized Worth, USA,
Responsible Business Forum, Poľsko,
Schwery Consulting, Švajčiarsko,
Slovak-American Foundation,
SYMPA, Bielorusko,
Taproot Foundation, USA,
TechSoup, USA,
The Center for Strategic Research and Development, Gruzínsko,
The Citizens‘ Pact for South Eastern Europe, Srbsko,
The Civil Society Development Foundation Hungary, Maďarsko,
Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe, Poľsko,
World Association of the Belarusians Batskauschyna, Bielorusko,
Youth for Conservation, Keňa,
I Watch, Tunisko

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111