O programe

Budúcnosť INAK je mimoškolský program pre mladých vo veku od 11 do 15 rokov. Súčasťou projektu je vytváranie inovatívnych klubov, v ktorých ponúkame žiakom základných škôl 3-ročný vysoko kvalitný program na rozvoj podnikavosti, digitálnych a mäkkých zručností. 

Účastníkom programu prinášame príležitosti na rozvoj ich schopností a povzbudzujeme ich, aby si všímali svoje okolie, rozmýšľali o svete inak a riešili problémy, ktoré vidia okolo seba. Posilňujeme ich potenciál, aby mali šancu na lepšiu budúcnosť.

Chceme totiž, aby deti vedeli, že existujú rôzne možnosti, ktoré môžu vo svojom živote využiť, bez ohľadu na prostredie, z ktorého pochádzajú. A povzbudzujeme ich, aby sa nebáli tieto príležitosti aktívne uchopiť.

SVET INOVÁCIÍ

Prinášame špičkový svet startupov a expertov na inovácie, technológie, biznis či kultúru bližšie k deťom.

RIEŠENIA PRE REGIÓN

Našich účastníkov postupne vedieme k vytvoreniu vlastného nápadu, ktorý by riešil problém v ich okolí. Deti si skúsia vytvoriť vlastnú sociálnu inováciu.

ZÁZEMIE MIMO ŠKOLY

Unikátny vzdelávací plán dáva dôraz na podnikavosť, digitálne a mäkké zručnosti. Deťom ponúkame bezpečné a kreatívne prostredie – coworkingový klub vybavený digitálnymi technológiami a oddychovou zónou.

POMOC A MENTORING

2x týždenne účastníkom ponúkame vzdelávacie stretnutie a mentoring pre osobný rast či pri prechode na strednú školu od vyškolených študentov a pracovníkov s mládežou.

Budúcnosť INAK sa vymyká z kontextu nášho školstva – dáva deťom to, na čo školy a učitelia často už nemajú kapacity. Prepojenie s ľuďmi z praxe a reálnymi projektami a firmami, osobnostný rozvoj a možnosť byť súčasťou budovania komunity a komplexnejší pohľad na vzdelávanie, než iba sústredenie sa na jeden konkrétny predmet.

Arnold Kissodborný garant programu

Technické povedomie a digitálne zručnosti patria v súčasnosti medzi základné požiadavky potrebné pre uplatnenie sa na trhu práce. Je to možnosť zmeniť budúcnosť detí.

Eva Klimekováodborná garantka programu

Ak dokážeme zabezpečiť kvalitné vzdelávanie a programy pre všetky skupiny detí a mládeže, nech sa narodia kdekoľvek a komukoľvek, môžeme začať veriť tomu, že naša krajina môže byť vyspelou spoločnosťou.

Janette Motlová Maziniová členka poradnej rady

Bol som svedkom toho, ako sa stal analogický izraelský program Unistream jednou z najúspešnejších a najvplyvnejších iniciatív v krajine. Program nielen funguje, ale výrazne mení inovačné prostredie a vzdelávací ekosystém v Izraeli. Budúcnosť INAK má rovnako veľký potenciál.

Peter Hulényičlen poradnej rady
2 centrá
69 účastníkov
44 vyškolených vysokoškolákov
25 zapojených expertov

Čím je program unikátny?

Prieskum podobných iniciatív, mentoringových schém a organizácií pôsobiacich na Slovensku ukázal, že podobne kvalitný a dlhodobý program priamo v regiónoch tu ešte nie je.

Program podporuje spoluprácu mladých ľudí na spoločnom projekte pre komunitu, tímové riešenia problému a sociálne inovácie, na ktorých účastníci pracujú. K tomuto cieľu smeruje aj unikátne vyskladaný vzdelávací plán programu.

Vzdelávací obsah programu je zameraný na kľúčové zručnosti potrebné pre 21. storočie, motivuje a rozvíja potenciál účastníkov a účastníčok.

Program zabezpečuje pre deti bezpečné a inkluzívne prostredie  (poskytovanie stravy, dlhšie otváracie hodiny, pomoc komunitného pracovníka a mentorov) bez ohľadu na etnicitu či príslušnosť k inej menšine.

V akých oblastiach sa deti zdokonaľujú?

Program Budúcnost INAK posilňuje získavanie zručností zameraných na tímovú spoluprácu a riešenie problémov. Deti získavajú nevyhnutné kompetencie pre osobný rozvoj, prístup k iným ľuďom, svetu a budúcemu povolaniu.

Viac o mäkkých zručnostiach TU.

Program podporuje účastníkov a účastníčky pri rozvoji ich podnikavosti cez vytváranie vlastných sociálnych projektov na podporu ich komunity a regiónu.

Viac o podnikavosti TU.

Program rozvíja digitálnu gramotnosť detí, aby ich pripravil na rýchlo sa meniace prostredie technológií, ktoré sú v dnešnej dobe nevyhnutné pre štúdium a život.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja

v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk    www.minedu.sk

Aktuality

Načítať ďalšie
×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.