21. 01. 2019 Nadácia Pontis

Výzva pre neziskový sektor – uchádzajte sa o bezplatnú právnu pomoc!

Snažíte sa meniť svet k lepšiemu a narazili ste na právny problém? Radi vám sprostredkujeme pomoc.

Pripravujeme ďalší newsletter pre advokátov, ktorí sú zapojení do programu Advokáti Pro Bono. V rámci neho máte možnosť uchádzať sa o bezplatné právne služby v oblasti, v ktorej pôsobíte. Povedzte nám aj vy o probléme, s ktorým sa stretávate – spájaním dokážeme priniesť skutočné zmeny.

Minulý rok získalo pomoc advokátov zhruba 20 organizácií. Niektoré z nich našli riešenie vďaka  študentom a advokátom v Klinike neziskového sektora na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 2018 napríklad Advokátska kancelária Stentors pomohla iniciatíve srdcomdoma.sk s presadzovaním práva Slovákov voliť zo zahraničia. Vďaka Edulienke a Advokátskej kancelárii Dentons bolo zas možné, že Ústavný súd SR bude skúmať súlad školského zákona s Ústavou SR z hľadiska diskriminácie žiakov II. stupňa ZŠ v oblasti domáceho vzdelávania.

Ak máte aj vy záujem zapojiť sa do spolupráce s advokátmi pri riešení právnych problémov, ktoré ste zaznamenali pri vašej práci, pošlite nám vyplnený formulár so žiadosťou do 4.2.2019. Žiadosti prijímame aj priebežne, ich uzávierka a prepojenie s advokátmi sa však realizuje len niekoľkokrát do roka.

Informácie o programe Advokáti Pro Bono, kritéria pre žiadateľov  a formulár žiadosti o sprostredkovanie bezplatnej právnej pomoci nájdete na našej webstránke pod záložkou Pre neziskovky. Žiadať môžete o rôzne typy právnej pomoci:

Inštitucionálna právna pomoc pre organizáciu

 • pomoc s prípravou alebo revíziou zmlúv v otázkach daňového, autorského, pracovného práva, práva duševného vlastníctva, medzinárodnej spolupráce, grantových zmlúv a pod.
 • pomoc s internými dokumentami organizácie revíziou stanov, vnútorného poriadku organizácie, tvorbou interných predpisov
 • zastupovanie vašej organizácie v súdnych sporov
 • problémy týkajúce sa majetku, nájmov a pod.
 • oblasť ochrany súkromia a dôverných informácií, ochrany osobných údajov

Právna pomoc v oblastiach a témach, ktorým sa venujete

 • právne konzultácie k projektom alebo prípadom, ktoré aktuálne riešite alebo máte v pláne realizovať
 • pomoc s pripomienkovaním zákonov a národných strategických dokumentov
 • vypracovanie právnej analýzy, stanoviska, komparatívnej štúdie k vybranej téme
 • nakoncipovanie návrhov/noviel zákonov (pr. v MPK)
 • výklad právnych predpisov
 • pomoc s výberom strategických litigácií – sporov s precedenčným charakterom na riešenie systémového problému,
 • zastupovanie pred Ústavným súdom, analýza nesúladu zákonov s Ústavou či medzinárodnými záväzkami SR a presadzovanie zmien
 • právne rešerše (národná a európska legislatíva, judikatúra, implementácia povinností vyplývajúcich z európskych smerníc)…

Zvyšovanie právneho povedomia vašich pracovníkov, ktorí sa venujú práci s klientmi

 • právny tréning pre pracovníkov organizácie v oblasti právnej argumentácie, aplikácie právnych predpisov…
 • seminár v otázkach najčastejších problémov klientov súvisiacich s rôznymi oblasťami práva…

Ochrana a presadzovanie práv klientov organizácie – ľudí z marginalizovaných a ohrozených skupín

 • právne konzultácie a pomoc v prípadoch diskriminácie ľudí so znevýhodnením, marginalizovaných rómskych komunít, obetí domáceho násilia, ľudí bez domova a pod.

*Právne tréningy v oblastiach ochrany osobných údajov, práva duševného vlastníctva, pracovného práva, podnikania v neziskovom sektore na podporu samofinancovania organizujeme v rámci programu Pro Bono Tréningy.

Naša výzva smeruje k  výraznejšej spolupráci neziskového sektora s právnikmi. Tá umožňuje pretaviť vaše idey a zámery do konkrétnych spoločenských zmien. V minulosti sme dosiahli vďaka spolupráci neziskových organizácií a advokátov aj zmenu zákona a pomohli vyriešiť problém oddlženia bezdomovcov, preto vás vyzývame na odvahu a smelé plány. Právo je mocný nástroj, ktorý máte práve teraz možnosť naplno využiť za pomoci tých najlepších profesionálov.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.