05. 06. 2019 Nadácia Pontis

Výzva pre neziskový sektor – uchádzajte sa o bezplatnú právnu pomoc!

Snažíte sa meniť svet k lepšiemu a narazili ste na právny problém? Radi vám sprostredkujeme pomoc.

Uchádzajte sa o bezplatné právne služby v oblasti, v ktorej pôsobíte. Napíšte nám, aký problém riešite – spojením s právnikmi dokážeme priniesť skutočné zmeny. Chceme pomôcť všade tam, kde sa deje nespravodlivosť alebo je potrebná zmena. Súčasne chceme posilniť právne povedomie v oblasti neziskového sektora a prispieť k jeho profesionalizácii.

Vyzývame vás preto, prihláste svoje potreby právnej pomoci a požiadajte nás o sprostredkovanie pomoci prostredníctvom formulára do 18. 6. 2019. Žiadosti prijímame aj priebežne, ich uzávierka a prepojenie s advokátmi sa však realizuje len niekoľkokrát do roka.

Kto môže žiadať o pomoc?

  • Neziskový sektor – občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie, školy a iné verejnoprospešné organizácie či neformálne združenia, ak cieľ združenia a konkrétnej pomoci má verejnoprospešný charakter

O čo môžete žiadať?:

Právnu pomoc v rôznych oblastiach:

  • Podstata fungovania organizácie – konzultácie, výklad právnych predpisov, usmernenia, právne analýzy, komparatívne štúdie, vrátane pomoci pri výbere právnych nástrojov na realizáciu spoločenských zmien,  obrana pred zásahmi do dobrého mena organizácií či jej členov….)
  • Ochrana základných práv a slobôd ( v oblasti petičného práva, zhromažďovacieho práva, ochrana slobody prejavu, diskriminácia..)
  • Zmluvy a interné pomery organizácii (revízia, pripomienkovanie či tvorba zmlúv, zakladateľských dokumentov, stanov, interných predpisov – pracovné právo, autorské právo, nájom…, )
  • Legislatíva (pomoc so zmenou legislatívy, pripomienkovanie predpisov a národných strategických dokumentov, podnety prokuratúre, vrátane zrušenia právnych predpisov prostredníctvom Ústavného súdu…)
  • Súdne a správne konania (strategické litigácie, spory s precedenčným charakterom na riešenie systémového problému, výnimočne aj zastupovanie organizácie, ak spor by mal likvidačný charakter, ale nevznikol zavinením organizácie, obrana pred nezákonnými správnymi rozhodnutiami, konanie pred Ústavným súdom SR )
  • Vzdelávanie (právny tréning pre pracovníkov organizácie v oblasti právnej argumentácie, aplikácie právnych predpisov a pod.)

Informácie o programe Advokáti Pro Bono, kritéria pre žiadateľov a formulár žiadosti o sprostredkovanie bezplatnej právnej pomoci nájdete na našej webstránke pod záložkou Pre neziskovky.

Naša výzva smeruje k  výraznejšej spolupráci neziskového sektora s právnikmi. Tá umožňuje pretaviť Vaše idey a zámery do konkrétnych spoločenských zmien. V minulosti sme dosiahli aj zmenu zákonov a pomohli vyriešiť problém oddlženia bezdomovcov, či plytvania s potravinami, preto vás vyzývame na odvahu a smelé plány. Právo je mocný nástroj, ktorý máte možnosť naplno využiť za pomoci tých najlepších profesionálov.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111