19. 04. 2023 Filantropia

Prihláste sa do Akadémie investigatívnej žurnalistiky

Fond pre transparentné Slovensko a Fond investigatívnej žurnalistiky vyhlasujú tretí ročník Akadémie investigatívnej žurnalistiky. Cieľom projektu je rozšíriť znalosti a vedomosti profesionálnych novinárov a novinárok či zástupcov investigatívnych a mimovládnych organizácií, ktoré sa zameriavajú na odhaľovanie a analyzovanie významných káuz a udalostí na Slovensku.

Akadémia investigatívnej žurnalistiky (AIŽ) prostredníctvom odborného vzdelávania a grantovej podpory aj tento rok spojí odborníkov a odborníčky z oblasti investigatívy a médií s mladými profesionálmi a profesionálkami, novinármi a novinárkami, ktorí chcú prispieť k rozvoju investigatívnej žurnalistiky na Slovensku.

Termín kurzu: 26. – 28. mája 2023

Forma: prezenčne

Miesto: Trnava (ubytovanie a strava budú účastníkom poskytnuté bezplatne)

Kapacita: max. 10 účastníkov a účastníčok

Výška grantovej podpory: max. 2 000 eur na jeden projekt (podporených bude najviac 5 projektov)

Predkladanie žiadostí o grant: leto 2023, po absolvovaní akadémie

Uzávierka podávania prihlášok: 12. mája 2023 o 24:00

Podávanie prihlášok na AIŽ 2023 je možné len prostredníctvom online formulára.

Prihláška na AIŽ 2023

Akadémia investigatívnej žurnalistiky ponúkne 10 vybraným účastníkom a účastníčkam sériu odborných workshopov, školení a diskusií na témy:

  • práca s otvorenými zdrojmi a analýza dát,
  • fact-checking,
  • investigatívna práca v teréne,
  • editovanie komplexných informácií,
  • informačná/kybernetická bezpečnosť pre novinárov,
  • slobodný prístup k informáciám,
  • legislatíva a investigatíva,
  • medzinárodné spolupráce redakcií.

Lektormi a lektorkami jednotlivých workshopov budú skúsení novinári a novinárky zo Slovenska aj zahraničia, experti a expertky na legislatívu či informačnú bezpečnosť. Svoje znalosti a skúsenosti mladším kolegom a kolegyniam sprostredkujú napríklad Martin Turček, investigatívny novinár z Aktuality.sk, Eva Braxatorisová, advokátka, Zuzana Petková, riaditeľka Nadácie Zastavme korupciu alebo Robert Barca, fact-checker.

Účastníci a účastníčky akadémie budú mať možnosť požiadať o finančné granty na svoje investigatívne práce (projekty) do výšky 2 000 eur. Žiadosti o grantovú podporu bude posudzovať nezávislá výberová komisia. Súčasťou podpory pre vybrané projekty je aj odborný mentoring grantistov počas prípravy vybraných prác.

Podmienky účasti

Akadémia investigatívnej žurnalistiky je určená pre tých, ktorí pracujú alebo plánujú pracovať na investigatívnych a analytických témach odhaľujúcich problémy na Slovensku. Záujemcami a záujemkyňami môžu byť začínajúci aj skúsení novinári a novinárky, ktorí sa chcú zamerať na oblasť investigatívy, študenti a študentky žurnalistiky alebo relevantných odborov s aktívnou redakčnou praxou, ale aj profesionáli a profesionálky z investigatívnych či analytických centier odhaľujúcich korupčné, politické a spoločenské kauzy na Slovensku.

Záujemcovia a záujemkyne musia doložiť potvrdenie o spolupráci s vybranou spravodajskou/publicistickou redakciou či organizáciou, ktorá sa v prípade grantovej podpory zaviaže k publikovaniu výstupov ich práce.

Výstupy nemusia byť publikované v slovenskom jazyku, musia však pokrývať udalosti na Slovensku. Grantista je povinný doručiť výstupy organizátorovi Akadémie aj v slovenskom jazyku.

Akadémia investigatívnej žurnalistiky neurčuje vekový limit účastníkov, ani rozsah predchádzajúcich odborných skúseností. Preferovaní budú mladí záujemcovia a záujemkyne s predošlou spravodajskou či publicistickou praxou pri pokrývaní závažných spoločenských alebo politických tém, ale i novinári a novinárky z národnostných či regionálnych redakcií na Slovensku. Hlavnými kritériami výberu účastníkov sú motivačný list, téma projektu, predošlé profesionálne skúsenosti, odborné zameranie záujemcov a potenciál venovať sa investigatívnej žurnalistike po absolvovaní kurzu.

Za výber z prihlásených účastníkov a účastníčok Akadémie zodpovedajú organizátori projektu – zástupcovia Nadácie Pontis a Nadácie otvorenej spoločnosti. Grantové žiadosti posudzuje odborná komisia. Vybraných účastníkov Akadémie investigatívnej žurnalistiky budú organizátori kontaktovať. Podmienkou účasti je absolvovanie celého vzdelávacieho kurzu Akadémie.

Kontakt

Petra Luptákovú
projektová manažérka Fondu pre transparentné Slovensko
petra.luptakova@nadaciapontis.sk

Andrea Kleine
projektová koordinátorka Fondu investigatívnej žurnalistiky
andrea.kleine@osf.sk

O projekte

Akadémia investigatívnej žurnalistiky vznikla v spolupráci Fondu pre transparentné Slovensko v Nadácii Pontis a Fondu pre investigatívnu žurnalistiku Nadácie otvorenej spoločnosti Bratislava, ako aj vďaka podpore ďalších donorov.

Fond pre transparentné Slovensko vznikol ako unikátna iniciatíva zodpovedných firiem, ktorá nemá v okolitých krajinách obdobu. Firmy svojou podporou watchdogových a analytických organizácií prispievajú od roku 2012 ku kontrole dodržiavania zákonov či etických noriem a k zmenšovaniu priestoru pre korupciu a únos štátu.

Fond investigatívnej žurnalistiky (Nadačný fond investigatívnej žurnalistiky pri Nadácii otvorenej spoločnosti Bratislava) vznikol ako iniciatíva Rady súťaže Novinárska cena a je súčasťou projektu Novinárska cena, ktorú organizuje Nadácia otvorenej spoločnosti Bratislava. Vznikol v reakcii na tragickú vraždu mladého novinára Jána Kuciaka a jeho poslaním je podporovať a pomáhať rozvíjať profesionálnu investigatívnu žurnalistiku na Slovensku.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111