25. 01. 2019 Sociálne inovácie

Hľadáme projekty, ktoré už dnes menia vzdelávanie na Slovensku

Otvárame prihlasovanie do programu Generácia 3.0 pre rok 2019.

Hľadáme projekty škôl a mimovládnych organizácií, ktoré prinášajú inovácie do vzdelávania. 5 najlepších projektov získa odbornú mentoringovú podporu v hodnote minimálne 10 000 €, ako aj ďalších 5- až 20-tisíc € na rozvoj svojho projektu.

Hľadáme projekty, ktoré:
→ realizujú v školách inovatívne vzdelávacie projekty, ktoré v súlade s víziou Generácie 3.0 rozvíjajú zručnosti, vedomosti a postoje potrebné pre 21. storočie,
→ majú záujem rozvíjať svoj projekt, sú ochotné prijímať spätnú väzbu a aktívne spolupracovať s mentorom počas dlhšieho časového obdobia (3 mesiace),
→ majú cieľ sledovať dopad svojho projektu a šíriť ho do čo najviac škôl po celom Slovensku.

Znenie celej výzvy si môžete prečítať na webových stránkach programu Generácia 3.0.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111