Živá komunita s Opaviou

V programe Živá komunita s Opaviou v Nadácii Pontis podporujeme v spolupráci so spoločnosťou Mondelez projekty zamerané na rodiny s deťmi, inklúziu a sociálne inovácie, ktoré prispievajú k rozvoju lokálnych komunít. Subjekty, ktoré v rámci programu získajú podporu, budujú dôveru v miestnej komunite. Adresne sa venujú potrebám jej členov a často stavajú na existujúcich riešeniach, ktoré kombinujú s novátorskými prístupmi.

Program Živá komunita s Opaviou je zameraný na oblasti podpory rodín s deťmi a inklúzie, ale aj životného prostredia, kultúry, rozvoja vidieka, podnikania, zvyšovania zamestnateľnosti, obnovenia zrušenej infraštruktúry, technológií či cirkulárnej a zdieľanej ekonomiky. Cieľom je, aby boli podporení aktívni ľudia, ktorí chcú zmeniť k lepšiemu prostredie, v ktorom žijú. Zámerom je aj zvyšovanie záujmu o verejný priestor, zlepšovanie susedských vzťahov či budovanie sebestačnosti miestnych spoločenstiev.

V roku 2021 sme spustili pilotný ročník programu. Bol určený vybraným organizáciám, ktoré využívajú sociálne inovácie s dôrazom na komunitu a regionálny aspekt. Program pokračuje aj v roku 2022 na princípe každoročného výberu projektov, ktoré prijímame výlučne prostredníctvom portálu www.darca.sk. V budúcnosti plánujeme vyhlasovanie grantových kôl raz za rok, v rámci ktorých budú projekty hodnotené odbornou komisiou zloženou z expertov na tematickú oblasť, zástupcov spoločnosti Mondelez a Nadácie Pontis.

 

Poslanie a programová stratégia

O spoločnosti

Spoločnosť Mondelēz International je popredným svetovým výrobcom cukroviniek a pečených produktov. Skupina v súčasnosti zamestnáva viac ako 80-tisíc ľudí a svoje výrobky predáva vo viac ako 150 krajinách sveta.

Medzi jej najznámejšie značky patria čokolády Milka a Cadbury, sušienky Oreo a LU alebo žuvačky Trident. Do portfólia produktov na českom a slovenskom trhu patria značky BeBe Dobré ráno, Opavia, Brumík, Fidorka, Figaro, Halls, Kolonáda, Miňonky či TUC.

Mondelēz International je na Slovensku v Českej republike jednotkou vo výrobe cukroviniek a pečených produktov. V štyroch továrňach, dvoch obchodných jednotkách a centre zdieľaných služieb zamestnáva takmer 2 500 ľudí. Obchodné zastúpenie firmy tu predáva 500 produktov pod 16 značkami.

×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.