Cieľom Pro Bono Tréningov je prepojiť neziskový sektor s odborníkmi z firiem a poskytnúť tak možnosť rozvíjať svoje zručnosti.

Tréningy sú otvorené, voľné a zadarmo.

Prihlasovanie prebieha na základe výzvy zverejnenej na webe Nadácie Pontis. Výzvy sa snažíme zverejňovať aspoň dva týždne pred konaním tréningu. Termíny tréningov sa prispôsobujú možnostiam školiteľov. Kapacita tréningov je niekedy obmedzená, a preto odporúčame sledovať aktuálne výzvy a Facebook Nadácie Pontis a konať rýchlo. Aktuálne informácie tiež nájdete v newslettri Nadácie Pontis.

Pro Bono Tréningy vám zároveň poskytujú možnosť stretnúť sa s novými ľuďmi a vymieňať si medzi sebou cenné skúsenosti.
Máte námet na tému? Dajte nám vedieť.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram