04. 06. 2015 Sociálne inovácie

Výsledky esejistickej súťaže 2015: Vieme, kto pocestuje na stáže do OSN

Autori troch najlepších esejí sú študentmi zahraničných vysokých škôl.

Stáž v OSN v New Yorku vyhrala študentka z Bratislavy

Víťazkou esejistickej súťaže sa stala 21-ročná študentka medzinárodných vzťahov a politológie Johana Mária Kollárová. Študentka vo svojej eseji  písala o tom, ako riešiť nezamestnanosť mladých ľudí v Keni prostredníctvom využitia moderných komunikačných technológií. V eseji rozvíja zaujímavé myšlienky, ktoré sú podporené logickými argumentmi. Mladá Bratislavčanka momentálne študuje na Univerzite v Aberdeene (School of Social Science), kde sa v rámci svojho štúdia venuje rozvoju a rozvojovej spolupráci v Afrike. „Nezamestnanosť mladých je veľmi aktuálna téma, ktorú treba urgentne riešiť, píše sa o nej často v médiách a aj počas môjho štúdia sme sa jej venovali,“ vysvetlila svoj výber témy Johana Mária Kollárová. Hodnotiaca komisia jej udelila celkovo 204 bodov a ocenila ju pozitívne najmä kvôli skvelej práci so zdrojmi a argumentácii. „Je to pekná a originálna práca už od úvodu. Vyvážená, realistická, zameraná na praktické riešenia. Záver prináša pozitívnu výzvu pre kenskú vládu a nepriamo i mladú generáciu,“ uviedla členka hodnotiacej komisie, Danica Olexová z eRko. 

Druhé miesto obsadila filozofickejšia esej

Na druhom mieste sa v esejistickej súťaži umiestnil Martin Karas, ktorý študuje na Masarykovej univerzite v Brne. 24-ročný študent politológie a medzinárodných vzťahov pristupoval k svojej eseji kriticky a analyzoval ideológiu globálneho občianstva. Autor načrtol, že koncept globálneho občianstva zreprodukuje západnu hegemóniu. Od hodnotiacej komisie získal 195 bodov. „Esej bola zameraná na vzdelávanie ku globálnemu občianstvu v kontexte kritického prístupu „post-rozvoja“. Bol to zaujímavý pohľad, avšak dosť teoretický prístup so slabším praktickým prepojením na Európsky rok rozvoja 2015,“ zhodnotil člen hodnotiacej komisie Marián Čaučík. „Tento typ eseje nemá ambície venovať sa praktickým krokom, ide o metareflexiu problematiky v rámci kritického diskurzu, no bola to filozoficky a profesionálne spracovaná esej, v ktorej boli jasne formulované hypotézy aj závery,“ vysvetlila Silvia Miháliková. Martin Karas, ktorý pochádza z Trenčína, absolvuje mesačnú stáž v OSN v Ženeve.

Do trojice najúspešnejších sa dostala aj esej od Andreasa Fabiana. 24-ročný Popradčan, ktorý študuje na King´s College London (Department of War Studies), vo svojej eseji vecne a aktuálne popisuje rozvojové krajiny ako krajiny, ktoré najviac pocítia účinky klimatickej zmeny. „Hlavným dôvodom výberu tejto témy bolo poukázať na závažnosť situácie pre rozvojové štáty a urgentnosť konať,“ vysvetlil Andreas. Hodnotiaca komisia mu dala 194 bodov a jeho esej ocenila za jasne stanovený cieľ práce, použité presvedčivé argumenty ako aj praktické návrhy riešenia problémov  spolu s adekvátne štrukturovaným textom. „Z eseje bolo cítiť, že jeho autor sa venuje danej téme dlhodobejšie a má prehľad o vývoji situácie v tejto oblasti doma i vo svete,“ uviedol Marián Čaučík. 

Do šiesteho ročníka súťaže o najlepšiu esej na tému rozvojovej spolupráce sa zapojilo celkovo 49 študentov, z ktorých 19 študuje na zahraničných univerzitách a 30 na Slovensku. Tematicky najviac študentov zaujala téma inovácií v Keni a európskeho roka rozvoja. Obom témam sa venovalo 17 študentov. Občianska spoločnosť na Ukrajine zaujala 14 študentov a 3 študenti písali o tom, kam by chceli posunúť SlovakAid, keby sa stali jeho riaditeľom.  Každú esej čítalo a hodnotilo päť členov komisie. Tvorili ju odborníci zo štátnej správy, médií, akademického prostredia a mimovládnych organizácií, ktoré sa venujú rozvojovým témam. 

Členovia hodnotiacej komisie:

 • Peter Hulényi, riaditeľ Odboru rozvojovej a humanitárnej spolupráce Ministerstva zahraničných a európskych záležitostí SR
 • Zuzana Letková, riaditeľka Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS)
 • Silvia Miháliková, profesorka ÚEŠMV Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave
 • Karla Wursterová, riaditeľka Medzinárodného vyšehradského fondu (IVF)
 • Lenka Surotchak, riaditeľka Nadácie Pontis
 • Juraj Mesík, profesor na Katedre rozvojových štúdií Prírodovedeckej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 • Ingrid Ludviková, tlačová a komunikačná tajomníčka Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku
 • Martin Kačo, riaditeľ Odboru spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
 • Marián Čaučík, riaditeľ eRko a ambasádor Európskeho roka rozvoja
 • David Ogiga, Kasigau Wildlife Trust
 • Andrej Návojský, projektový manažér Nadácie Milana Šimečku
 • Edita Bednárová, nezávislý konzultant
 • Tomáš Profant, Ústav mezinárodných vztahu, Praha
 • Stanislava Harkotová, Aktuálne.sk
 • Danica Olexová, eRko
 • Ivana Raslavská, programová riaditeľka oddelenia Demokratizácia a rozvoj Nadácia Pontis
 • Viktória Mlynárčíková, programová manažérka Nadácie Pontis
 • Tatiana Žilková, programová manažérka Nadácie Pontis
 • Jakub Šimek, programový manažér Nadácie Pontis 
 • Michal Cenker, programový manažér Nadácie Pontis 

Šiesty ročník súťaže o najlepšiu esej na tému rozvojovej spolupráce je organizovaná v rámci projektu Nadácie Pontis Globálna univerzita III: Podpora diskurzu rozvojového vzdelávania na vysokých školách, ktorý finančne podporila Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) z prostriedkov SlovakAid.

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111