08. 10. 2014 Nadácia Pontis

Víťazný projekt tekovských detí

„Cvičme, učme sa a športujme, olympijské ideály deťom vštepujme".

Pán Marian Bátovský, zamestnanec SE a.s. AE Mochovce, zapojil našu MŠ v mesiaci jún do projektu Naše mesto 2014. Získal financie na zakúpenie pracovného materiálu a dobrovoľníkov na práce týkajúce sa úpravy areálu školského dvora.

V projekte – Naše mesto 2014 dobrovoľníci odstránili nevyhovujúcu, 38 rokov starú konštrukciu detského kolotoča a upravili areál školského dvora. Následne odporučil v Zamestnaneckom grantovom programe Nadačného fondu Slovenských elektrární v Nadácii Pontis ďalší náš projekt pod názvom – „Cvičme, učme sa a športujme, olympijské ideály deťom vštepujme“ a stal sa ambasádorom projektu.

Realizáciou nášho projektu chceme získať zabudovanie športovo-hrovej zostavy na školskom dvore, vďaka ktorej sa náš dvor stane bezpečnejším, rozprávkovo farebným a príjemným prostredím pre pohybové a športové aktivity detí , ale hlavne pre ich aktívny oddych. Podpora projektu si vyžiadala hlasovanie zamestnancov EMO – Mochovce, ktoré bolo potrebné na získanie grantu.

Projekt zamestnancov zaujal, bol úspešný a získali sme financie, za ktoré sa na školský dvor nainštaluje hrová zostava pre deti. Deti budú mať možnosť denne v rôznych pohybových činnostiach a počas rôznych spoločensko športových aktivít utvárať si pozitívny vzťah k telovýchovným a športovým činnostiam, spestrí prostredie areálu a veríme, že rozžiari radosť v detských očiach.

Za podporu nášho projektu patrí veľká vďaka od detí a zamestnancov MŠ a Občianskeho združenie pri MŠ v Starom Tekove pánovi Marianovi Bátovskému a všetkým zamestnancom EMO Mochovce, ktorí ho podporili. ĎAKUJEME!

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.