13. 09. 2022 Sociálne inovácie

Účastníci EDUakcelerátora 2022 predstavili svoje projekty určené žiakom a študentom

Jedna z piatich organizácií môže získať podporu do výšky až 30-tisíc eur.

Tento rok prebieha EDUakcelerátor programu Generácia 3.0 už po piaty raz. Jeho cieľom je rozvoj projektov určeným žiakom a žiačkam slovenských základných aj stredných škôl.

Organizácie preto účasťou v EDUakcelerátore získajú na tri mesiace individuálneho mentora – odborníka z oblasti, ktorého účastníkom, na základe potrieb, vyberáme na mieru. Spolupracovať budú aj s odborníkom na sledovanie dopadu. Jeho úlohou je pomôcť nastaviť organizáciám stratégiu dlhodobého sledovania dopadu projektu.

Piatym ročníkom sa približujeme ku klasickým biznis akcelerátorom, na konci ktorých získa grant iba jedna z organizácií. Pôjde o finančnú podporu až do výšky 30-tisíc eur. Sledujeme tým náš zámer pomôcť pri šírení projektu intenzívnejšie.

Projekty v EDUakcelerátore

Organizácia: Centrum komunitného organizovania (CKO)
Názov projektu: Školy za demokraciu
Mentorka: Zuzana Suchová; fundraising, marketing a PR manažérka; Donio

CKO sa budú so svojou mentorkou sústrediť najmä na oblasť komunikácie a zviditeľnenie programu Školy za demokraciu. Zamerajú sa aj na získavanie zdrojov predovšetkým v biznis prostredí, ktoré má zabezpečiť udržateľnosť programu. Pracovať budú preto na komunikačnej a fundraisingovej stratégii.

Organizácia: DASATO (predtým I Ambitious)
Názov projektu: I Ambitious academy
Mentorka: Martina Králová; senior konzultant, mentorka; G-Force, SVÄG TO GO

Program je dobre zabehnutý, aktuálne stojí pred výzvou, ako zasiahnuť čo najviac stredoškolákov a stredoškoláčok. Vytvárať preto budú nielen stratégiu šírenia sa, ale aj komplexného fundraisingu s cieľom finančnej stabilizácie kľúčových rolí v tíme.

Organizácia: EMTEGRA
Názov projektu: Kompas
Mentorka: Vanda Hlaváčková; fundraising, marketing a PR manažérka; freelancerka

Emtegra je začínajúcou organizáciou. Rada by sa profesionalizovala, bariérou je však nedostatok finančných prostriedkov. So svojou mentorkou chcú preto vypracovať fundraisingový plán, ktorý by predstavoval dlhodobú a udržateľnú stratégiu financovania. Sústrediť sa budú aj na komunikáciu, nakoľko ich ambíciou je aj budovať povedomie o kľúčovej role sociálnych a emocionálnych zručností u žiakov.

Organizácia: Impact Games
Názov projektu: Gamifactory
Mentor: Róbert Magyar; expert na hry; SuperScale

Impact Games tvoria vzdelávacie hry pre školy zamerané na rozvoj zručností 21. storočia. Do budúcna plánujú pracovať na vývoji nových hier in-house a vytvárať partnerstvá s vývojárskymi štúdiami. Potrebujú sa preto zamerať na stratégiu rozvoja biznisu. Hlavným cieľom, v rámci ktorého sa chcú v akcelerátore posunúť vpred, je preto nastavenie predajného modelu ich platformy školám.

Organizácia: Slovenská debatná asociácia (SDA)
Názov projektu: Olympiáda kritického myslenia
Mentor: Tina Ličková; senior (UX) manažérka; kununu

SDA sa chce v akcelerátore sústrediť primárne na vytvorenie online vzdelávacieho nástroja, ktorý by prispieval k rozvoju kritického myslenia žiakov. Radi by tiež navýšili počet žiakov, ktorí sa do tohto programu zapoja. Súčasťou by malo byť aj monitorovanie dopadu aktivít platformy na cieľovú skupinu.

Rola hodnotiacej komisie

Piaty ročník EDUakcelerátora so sebou priniesol aj zmenu v podobe výšky grantu, ktorý môžu organizácie získať. Po prvýkrát neposkytujeme každému účastníkovi akcelerátora grant 10-tisíc eur na šírenie programu. Namiesto toho poskytneme sumu až do výšky 30-tisíc eur na šírenie a rozvoj programu iba jednej vybranej organizácii. Zmena EDUakcelerátora na súťažný model so sebou priniesla aj potrebu vytvorenia komisie, ktorá pomôže s výberom (viď. nižšie zloženie komisie).

Komisia získa akčné plány od všetkých účastníkov a v priebehu troch mesiacoch bude sledovať ich posun. Na slávnostnom záverečnom podujatí, ktoré sa uskutoční 8. decembra 2022, vyhlási, ktorá organizácia grant získa.

Kritéria výberu podporenej organizácie

  • Potenciál pozitívneho dopadu (Rieši program problém, ktorý je dôležitý, zanedbaný a riešiteľný? Ako výrazne vplýva intervencia na školy, učiteľov alebo žiakov? Aká je pridaná hodnota v porovnaní s existujúcou konkurenciou?),
  • Potenciál dosahu (Je výsledok dosiahnuteľný z hľadiska kapacít organizácie? Je predpoklad, že škola/učitelia/žiaci dokážu program absorbovať a aplikovať? Aký je odhadovaný počet učiteľov/žiakov, ktorých program môže zasiahnuť?),
  • Realizačný tím za programom a skúsenosti organizácie (Počet ľudí za programom, ich expertíza, nasadenie, udržateľnosť),
  • Možný dopad podpory od Nadácie Pontis na organizáciu (Finančná efektívnosť navrhovaného riešenia).

Členovia a členky komisie

Andrea Basilová, Sensoneo
Andrea spolu s manželom Martinom založili pôvodný slovenský projekt Sensoneo, ktorý umožňuje spravovať odpad efektívnejšie, s väčším ohľadom na životné prostredie a kvalitu života v meste. Andrea zodpovedá za celkovú online a offline komunikáciu, čím nadväzuje na svoje predchádzajúce profesionálne pôsobenie.
V rámci komisie využije aj svoje skúsenosti z budovania strategických partnerstiev.

Miroslava Hapalová, riaditeľka odboru kurikula, inklúzie a národnostných menšín NIVAM (Národný inštitút vzdelávania a mládeže).
Miroslava bola v minulosti riaditeľkou Štátneho pedagogického ústavu. Pracovala aj v neziskovom sektore – v združení Človek v ohrození a v projekte To dá rozum, ktorý sa venoval kvalite vzdelávania na Slovensku. Oblasťou, na ktorú sa pri výskumoch zameriavala, bola rôznorodosť potrieb učiacich sa a schopnosť systému na ne reagovať. Mirka bude v komisii prínosná pri posudzovaní dôležitosti a uplatniteľnosti projektov vo vzdelávacom prostredí.

Heliodor Macko, SEAK Energetics
Heliodor spoluzaložil a 15 rokov budoval softvérovú firmu Visicom, ktorú (keď mala pobočku v USA a Izraeli a 90 zamestnancov) kúpil americký investor. Teraz sa to pokúša zopakovať s prešovskou firmou SEAK, kde pôsobí ako riaditeľ. V roku 2021 získal od Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR zlatú plaketu za mimoriadny prínos pri presadzovaní záujmov Slovenska a spoluprácu v oblasti ekonomickej diplomacie.
V komisii zohrajú úlohu jeho skúsenosti z budovania firiem a validovania biznis modelov.

Norbert Maur, senior projektový manažér Nadácie Pontis.
Noro pracuje v Pontise 14 rokov, ostatných šesť vedie tím Generácia 3.0. Aktuálne sa tiež venuje rozvoju nástrojov na podporu sociálnych inovácií – sledovanie dopadu, akcelerátory, či mapovanie sociálnych inovátorov. Spoluzaložil aj projekt humnokemp.sk, ktorý sa zameriava na podporu kempovania.
V rámci EDUakcelerátora bude strážiť možný dopad podpory od Nadácie Pontis na organizáciu.  

Ondrej Smolár, Soitron
Ondrej je jedným zo zakladateľov spoločnosti Soitron. Ako podpredseda predstavenstva a technický riaditeľ stál pri budovaní technického úseku a prvého IT delivery centra na Slovensku. V súčasnosti je predsedom predstavenstva Soitronu a od roku 2007 aj jej výkonným riaditeľom.
Jeho dlhoročné skúsenosti z firemného prostredia zúžitkujeme pri posudzovaní životaschopnosti tímov organizácií.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


This error message is only visible to WordPress admins
There has been a problem with your Instagram Feed.
×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.