07. 02. 2012 Nadácia Pontis

Ste za súkromné zdravotné poistenie?

Áno, pretože Bismarckov model sa čoraz viac vzďaľuje potrebám nových výziev sociálnych systémov dneška.

Ekonomicky aktívna populácia, ktorá platí zdravotné odvody, sa zmenšuje, a počet tých, ktorí najviac čerpajú zdravotnú starostlivosť, narastá. To povedie k väčšej potrebe financovať systém z verejných zdrojov.

Ivan Paule, audit partner, TPA Horwath Áno, samozrejme, ak je primerane regulované. Prečo?
Pretože sú tak efektívnejšie vynaložené náklady na správnu činnosť a tiež je silnejšia orientácia na zákazníka prinášajúca vyššiu variabilitu a kvalitu služieb.

Lenka Surotchak, riaditeľka Nadácie Pontis
Súhlasím. Skúsenosť zo Slovenska aj zo zahraničia ukazuje, že konkurencia v akejkoľvek oblasti zlepšuje ponúkané produkty a služby.

Artur Bobovnický, partner, IMP Consulting Problémy s financovaním zdravotnej starostlivosti budú pretrvávať, a tým aj naša frustrácia s platením odvodov, za ktoré dostávame podpriemernú starostlivosť.
Riešením je podľa mňa súkromné zdravotne pripoistenie.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111