18. 12. 2012 Zodpovedné podnikanie

Starší ako príležitosť

Mnohé krajiny sa vyrovnávajú so starnúcim obyvateľstvom veľmi ťažko.

© growdigital/flickr.com

Populácia starne takmer na celom svete. Pre mnohé krajiny nie je jednoduché sa s týmto trendom vyrovnať. Eurostat predpokladá, že počet ľudí vo veku nad 65 rokov v 27 členských krajinách Európskej únie stúpne zo súčasných približne 17 % na 30 % v roku 2060.

Situácia bude o to horšia, že mladých ľudí bude stále ubúdať. Európska komisia predpokladá, že v roku 2060 budú výdavky na zdravotnú starostlivosť o starších a na dôchodky predstavovať až 30 % HDP. Starnúca populácia však nie je len hrozbou, ale aj príležitosťou pre firmy, ktoré sa zamerajú na produkty určené práve starším.

Strieborná ekonomika

Dôchodcovia v rozvinutých západných krajinách majú často relatívne vyššie príjmy. Na druhej strane ich výdavky nie sú príliš veľké – často už majú splatenú hypotéku, prípadne majú vyššie rezervy z ušetrených peňazí z predchádzajúceho pracovného života. Najviac míňajú na zdravotnú starostlivosť. Preto môžu byť zaujímavou cieľovou skupinou pre firmy z takmer všetkých sektorov hospodárstva. Predstavíme vám niekoľko zaujímavých produktov, ktoré sú špeciálne navrhnuté pre starších. Sú to produkty tzv. striebornej ekonomiky, ktorá je charakteristická aj tým, že do veľkej miery nepodlieha hospodárskym vplyvom – príjmy tejto skupiny sú relatívne stále.

Technika pre starších

Žijeme v dobe informačných technológií. Takmer každý už má mobilný telefón, podiel inteligentných telefónov s prístupom na internet stále rastie. Pohľadnice a listy sa už takmer neposielajú. Aj starší ľudia sú často odkázaní na komunikáciu s rodinou prostredníctvom e-mailu alebo mobilného telefónu. Sú však tieto prístroje vhodné pre túto skupinu používateľov?

Spoločnosť emporia podniká v oblasti komunikácie už vyše 20 rokov. Firmu založil v roku 1991 Albert Fellner v rakúskom Linzi. Prístrojmi pre seniorov sa spoločnosť začala zaoberať vlastne náhodou. V roku 2001 kúpil pán Fellner svojej mame prvý mobil a nasledujúce víkendy strávil vysvetľovaním, ako ho má používať. Po čase si uvedomil, že problém nie je v jeho mame, ale v telefóne. Nebol dostatočne intuitívny a bol zbytočne zložitý. Pre staršieho človeka až príliš. Nebolo s ním možné jednoducho spraviť tú najzákladnejšiu vec – zavolať si. Keďže v tom čase nebol na trhu žiadny podobný produkt, pustil sa so svojimi kolegami do vývoja. Mobilné telefóny emporia sú charakteristické svojím širokým displejom s výrazným kontrastom pre lepšiu čitateľnosť. Klávesnica má veľké písmená s orientačnými znakmi. Klávesy po stlačení vydávajú jasný a hlasný zvuk a klávesnica obsahuje aj samostatné tlačidlá na zavolanie pomoci alebo na zablokovanie a odblokovanie klávesnice. Telefóny sú dostupné aj na slovenskom trhu.

Nevedia vaši starí rodičia používať počítač a vy nepíšete listy? V USA už môžu vyskúšať novú službu, ktorú prináša spoločnosť Presto. V spolupráci so spoločnosťou HP vyrábajú prístroj, ktorý stačí zapojiť do telefónnej linky a premení sa na tlačiareň e-mailov. Netreba vlastniť počítač, stačí bežná telefónna linka. Potom už môžu mladší členovia rodiny, prípadne známi poslať e-mail na špeciálnu adresu a prístroj email automaticky vytlačí ako pekne vyzerajúci list. K dispozícii je viacero šablón a k dokumentu sa dá priložiť fotografia alebo niečo iné. Prístroj je potrebné si zakúpiť a služba je spoplatnená mesačným poplatkom. Súčasťou je aj zasielanie krížoviek, sudoku alebo vybraných článkov zdarma. Ideálny prístroj pre niekoho, kto nevie alebo nemôže pracovať s počítačom.

Na čo by mali firmy dbať?

Často nie je potrebné výrobok pre starších ľudí prerábať alebo zmeniť dizajn. Niekedy stačí, ak je výrobok prístupnejší a informácie o ňom sa dajú ľahšie nájsť. Príkladom môže byť kozmetika. Tieto výrobky bývajú veľmi malé a ak sú ešte aj z dovozu a ich zloženie je vytlačené veľmi malým písmom na obale, starší ľudia s horším zrakom nemajú možnosť sa o výrobku viac dozvedieť a od nákupu ich to odradí. Preto je vhodné, aby aj popisy a zloženie výrobkov, ktoré je pre starších ľudí tiež dôležité, boli na výrobky umiestňované tak, aby boli čitateľné.

Ďalšou výhodou oproti konkurencii môže byť zamestnanie starších ľudí na obchodnícke pozície, kde sa v súčasnosti vyžaduje dravosť a drzosť mladých ľudí. Keď sa však mladý predajca stretne so starším zákazníkom, ich pohľady na vec sú odlišné a obchod sa z tohto dôvodu nemusí vždy vydariť. Na starších zákazníkov preto môže byť vhodnejšie „nasadiť“ staršieho predajcu, s ktorým si budú starší zákazníci lepšie rozumieť.

Michal Kišša

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111