04. 11. 2020 Zodpovedné podnikanie

Ako prispieva spolupráca právneho a neziskového sektora k riešeniu pandémie

Nadácia Pontis sa v rámci programu Advokáti Pro Bono zapája do Európskeho týždňa pro bono diskusiou o témach, ktoré priniesla aktuálna celosvetová epidémia. Pripojte sa k nám a zúčastnite sa na online stretnutí s názvom Ako prispieva spolupráca právneho a neziskového sektora k riešeniu pandémie.

Na online podujatí sa dozviete:

 • ako sa prijímali predpisy počas pandémie, ako je to s vyhlásením núdzového stavu, platnosťou opatrení Úradu verejného zdravotníctva či náhradou škody od štátu,
 • koho sa kríza dotkla najviac a aké riešenia vidí Verejná ochrankyňa práv,
 • ako neziskový sektor vnímal spoluprácu so štátom a čo si myslí o Fonde vzájomnej pomoci,
 • ako riešiť nedostatok zdravotníkov na Slovensku.

Podujatie sa bude konať v utorok 24. novembra. 

Program:

9:00 – 9:15: Tvorba právnych predpisov v čase pandémie – čo sme sa naučili

Príspevok prednesie MUDr. JUDr. Peter Kováč PhD. At PhD. z advokátskej kancelárie Kinstellar, s.r.o.

Je možné poraziť či oslabiť COVID-19 aj právnou cestou? Diskutovať budeme o tom, či opatrenia štátu  boli účinné a prijaté tak, ako možno očakávať v demokratickej spoločnosti. Vymáhali sme ich porušovanie a máme odškodniť tých, ktorým vznikla ujma? Čo všetko sa udialo a aký dopad to bude mať na dôveru v právo? Diskutovať budeme o tom, čo nás čaká a ako to urobiť lepšie.

9:15 – 9:45: Diskutovať k téme budú:

 • Doc. JUDr. Peter Kresák, Csc., Kancelária Verejnej ochrankyne práv
 • JUDr. Mária Havelková PhD., Ústav klinického vzdelávania, Právnická fakulta UK v Bratislave
 • Mgr. Vincent Bujňák, PhD., odborný asistent na Katedre ústavného práva, Právnická fakulta Univerzity Komenského
 • Mgr. Martin Giertl, Splnomocnenec vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti
 • Mgr. Slavomíra Henčeková, LL. M., právnička, asistentka poslanca Národnej rady SR, doktorandka Právnickej fakulty Karlovej univerzity

9:50 – 10:00: Fond vzájomnej pomoci –  experiment či nová cesta spolupráce neziskového sektoru a štátu?

Tému otvorí Mgr. Eva Braxatorisová, advokátka a programová manažérka iniciatívy Advokáti Pro Bono.

Ukázala sa v čase krízy sila občianskej spoločnosti či štátu? Je možné spájať úlohy štátu a mimovládnych organizácií? Preberieme, ako spolupracoval neziskový sektor so štátom pri zvládaní krízy a čo možno robiť lepšie. Porozprávame sa aj o Krízovom štábe neziskového sektora a o tom, ako sa pracuje organizáciám v čase pandémie.

10:00 – 10:30: Diskutovať k téme budú:

 • JUDr. Peter Haňdiak, advokát, GARANT PARTNER legal s.r.o., člen Legislatívnej rady vlády SR
 • Mgr. Martina Kolesárová, CEO, Nadácia Pontis
 • Mgr. Martin Giertl, Splnomocnenec vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti

10.40 – 10:55: Ako je možné riešiť nedostatok zdravotníckeho personálu na Slovensku?

Príspevok prednesie Mgr. Alona Kurotová, PhD., riaditeľka Medzinárodnej asociácie lekárov na Slovensku.

Na Slovensku sme evidovali v auguste presne 0 nových lekárov, sestier či farmaceutov z tretích krajín.  Pre porovnanie do Českej republiky prišlo 250 lekárov. Naše nemocnice pritom hlásia akútny nedostatok odborného personálu. Vytvára štát predpoklady na prijatie zdravotníkov zo zahraničia a ako možno situáciu zlepšiť?

10:55 – 11:20: Diskutovať k téme budú:

 • MUDr. A JUDr. Peter Kováč, advokát, Kinstellar s.r.o.
 • Mgr. Barbora Meššová, riaditeľka Liga za ľudské práva
 • PhDr. Lukáš Kober, PhD., MPH, riaditeľ kancelárie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek  

11:30 – 11:45: Ochrana ľudských práv zraniteľných skupín v čase koronakrízy

Príspevok prednesie Prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD., Verejná ochrankyňa práv.

Každá kríza odhalí, v čom spoločnosť najviac zlyháva. Ako sme ochránili pred jej dôsledkami tých najzraniteľnejších? Boli opatrenia prijímané s ohľadom na práva všetkých? Na koho sme zabudli? Boli pravidlá jasné, dostupné a zrozumiteľné každému? Aký vplyv mali na seniorov, deti, Rómov, zdravotne znevýhodnených, ženy, obete násilia, ľudí bez domova či cudzincov?

Diskutovať budeme o prístupe k vzdelávaniu, informáciám a spravodlivosti, o plošnom testovaní, karanténach, obmedzeniach pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, zákazoch návštev či uzatváraní osád. Položíme si otázku, čo môžeme urobiť pre ochranu práv tých, ktorých sa situácia dotkla najviac a aké riešenia vidí Verejná ochrankyňa práv.

11:45 – 12:30: Diskutovať k téme budú:

 • Mgr. Mgr. Lucia Berdisová, PhD. LL.M, právnička, Ústav štátu a práva SAV, Trnavská univerzita
 • Mgr. Slavomíra Henčeková, LL. M., právnička, asistentka poslanca Národnej rady SR, doktorandka Právnickej fakulty Karlovej univerzity
 • PhDr. Barbora Kuchárová, PhD. MBA, klinická psychologička, výkonná riaditeľka Prima o.z.
 • Mgr. Vladimír Kordoš, LL.M., advokát, Stentors advokátska kancelária s.r.o. 
 • JUDr. Lenka Tomanová, LL.M., advokátka, Stentors advokátska kancelária s.r.o. 
 • Mgr. Pavol Hrica, CEO, Cesta von, o.z.
 • Mgr. Norbert Maur, programový senior manažér Generácia 3.0., odborník na vzdelávanie, Nadácia Pontis

Informácie o účasti ďalších odborníkov budeme priebežne dopĺňať. Podujatím vás budú sprevádzať programové manažérky Nadácie Pontis Veronika Sedláčková a Eva Braxatorisová.  

Pre koho je podujatie určené:

Pre odbornú aj laickú verejnosť: advokátov, právnikov, študentov práva a iných škôl, predstaviteľov neziskových organizácií, zamestnancov a predstaviteľov štátnych orgánov. Podujatie budeme za účelom ďalšieho šírenia nahrávať.

Prihlásiť na konferenciu sa môžete nižšie. Zaregistrovať sa dá do 23. novembra 2020. Nezabudnite však, že počet miest je limitovaný.

 

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111