11. 08. 2016 Zodpovedné podnikanie

Seniori majú možnosť ukázať Bratislavčanom, že žiť aktívne sa dá aj napriek vyššiemu veku

Pódium na Hviezdoslavovom námestí privíta v sobotu 27.8.2016 niekoľko organizácií, ktoré sa venujú aktívnej spolupráci so staršími občanmi.

Podujatie Tretí vek na námestí, ktoré sa koná v sobotu 27.8.2016 na bratislavskom Hviezdoslavovom námestí, sa bude niesť v duchu solidarity, priateľstva a sviežeho ducha. Ide o prezentáciu programov, aktivít, služieb a benefitov určených pre seniorov, ktoré organizuje mestská časť Bratislava – Staré Mesto. Nechať sa inšpirovať majú možnosť všetky občianske združenia, neziskové a nezriaďované organizácie, ktoré prispievajú k aktívnemu prežívaniu života v starobe, no príležitosť majú aj jednotlivci.

V stánkoch aj na pódiu altánku sa už teraz môžeme tešiť na prezentácie organizácií ako O.Z. BAGAR, Klub Luna SF, o.z, Univerzita 3.veku, Centrum Memory , Biomedicínske centrum, Fórum pre pomoc starším, Lions klub, Združenie kresťanských seniorov, a mnoho ďalších. Súčasťou podujatia bude aj kultúrny program, cvičenia pre seniorov, milonga a módna prehliadka. Ide o akciu, ktorá je súčasť propagácie zaujímavej súťaže s názvom Senior Friendly.

Pojem aktívne starnutie a jeho koncept je na Slovensku známy už niekoľko rokov, predovšetkým vďaka mnohým projektom podporovaným napríklad Európskou úniou v rámci iniciatívy Roka aktívneho starnutia a medzigeneračnej solidarity 2012. Zahŕňa rôzne formy trávenia času aktívnym a plnohodnotným spôsobom, napríklad participáciou na dianí v komunite, pracovnou činnosťou, poskytovaním akejkoľvek podpory rodine a priateľom, celoživotným vzdelávaním, a pod. Práve Senior Friendly prestavuje formu ocenenia pre tých, ktorí svojimi aktivitami prispievajú k lepšiemu postoju voči seniorom.

Organizátori súťaže Senior Friendly, Klub Luna Senior Friendly, o. z. a Občianske združenie BAGAR spolu s hlavnými partnermi súťaže, spoločnosťami Orange a Práva stavebná sporiteľňa, veria, že podujatia prinesie úspech a bude značnou motiváciou pre návštevníkov zapojiť sa do súťaže. Registrácia je možná do 15. 09. 2016. Slávnostné vyhlásenie súťaže sa uskutoční dňa 21.10.2016 v Zichyho paláci v Bratislave. Viac informácií nájdete na stránke www.seniorfriendly.sk a na kontaktnej adrese info@klubluna.sk.

Zdroj: Klub Luna Senior Friendly, o. z.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111