12. 04. 2013 Zodpovedné podnikanie

Rozdali sme ocenenia Via Bona Slovakia za rok 2012

Nadácia Pontis rozdala ocenenia Via Bona Slovakia za najlepšie projekty firiem v oblasti firemnej filantropie a zodpovedného podnikania za rok 2012.

Víťazi si dnes prevzali ocenenia Via Bona Slovakia v 7 kategóriách počas galavečera v Refinery Galllery v Bratislave. Hodnotiaca komisia zložená z ľudí z firiem, neziskového sektora, štátnej sféry, zo školstva i z médií, posudzovala 65 nominácií.

Hlavnú cenu Zodpovedná veľká firma roka 2012 za nediskriminačný a nekorupčný prístup k biznisu založený na rovnosti šancí, mnohé dobrovoľnícke aktivity a spoluprácu so školami v regióne získala spoločnosť Embraco Slovakia. Spoločnosť je na Slovensku už 15 rokov a rovnako dlhý čas pomáha aj regiónu Spiša, kde pôsobí. Je najväčším zamestnávateľom v regióne a významným podporovateľom miestnej komunity. Má veľmi dobrú stratégiu v oblasti spoločenskej zodpovednosti a všetky jej aktivity sú zamerané na to, aby z nich benefitovali nielen zamestnanci, ale aj komunita v regióne.  

„Medzi strojárskymi, obzvlášť výrobnými podnikmi situovanými mimo západného Slovenska sú naše aktivity na poli zodpovedného podnikania skôr výnimočné. Dôvodom je akceptácia slovenských špecifík a rešpekt, ktorý si Slováci svojím prístupom k práci a životu získali u predstaviteľov materskej korporácie Embraco,“ hovorí Gabriela Vlková z oddelenia komunikácie a spoločenskej zodpovednosti spoločnosti Embraco Slovakia.

Hlavnú cenu Zodpovedná malá alebo stredná firma roka 2012 získala spoločnosť ABB, ktorá sa intenzívne venuje etike v podnikaní, ochrane zdravia zamestnancov, životnému prostrediu a spolupracuje s miestnymi komunitami cez neziskové organizácie. Firma verí, že svet technológií by mal ísť zelenšou cestou. „Napriek tomu, že sme technický podnik, chceme si zachovať ľudskú tvár a uvedomujeme si, že pôsobíme v komunite. V posledných rokoch sa nám podarilo prejsť z finančnej podpory neziskových organizácií aj k zanieteniu zamestnancov a ich zapojeniu sa do dobrovoľníctva,“ vymenúva Eva Hipšová, manažérka pre marketing a komunikáciu ABB na Slovensku.

V tejto kategórii hodnotiaca komisia udelila aj Čestné uznanie Agentúre Manna za inšpiratívny prístup k zamestnávaniu zdravotne postihnutých ľudí. Agentúra Manna má štatút chránenej dielne. Venuje sa výrobe a predaju cukrárenských výrobkov, bio a fair trade produktov a od tohto roku aj príprave bezlepkovej stravy. Má 3 vlastné cafeterie a zamestnáva 50 percent zamestnancov so zdravotným postihnutím z celkového počtu 20 zamestnancov.

Hodnotiaca komisia sa tento rok v kategórii Zelená firma roka rozhodla cenu neudeliť. Čestné uznanie však získala spoločnosť Kosit za komplexný a trvalo udržateľný prístup k zhodnocovaniu odpadu a za snahu o čo najefektívnejšie spracovanie odpadu. Spoločnosť zrekonštruovala a zmodernizovala spaľovňu v Košiciach, ktorej cieľom je zvýšenie ochrany životného prostredia a zabezpečenie trvalej udržateľnosti prevádzky spaľovne v rámci integrovaného systému nakladania s odpadom. V blízkom okolí mesta nie je žiadne zariadenie na zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu, ktoré by dokázalo ponúknuť reálnu alternatívu pre odpad z mesta. Významným prínosom je zvýšenie energetického zhodnotenia odpadov, keďže okrem tepla pre vykurovanie bude spaľovňa vyrábať takzvanú zelenú obnoviteľnú elektrickú energiu. Investícia prinesie bezpečnosť a stabilitu prevádzky, ako aj nižšie náklady na údržbu celého zariadenia. Dokončená by mala byť tento rok.

V kategórii Skvelý zamestnávateľ získala ocenenie Via Bona Slovakia spoločnosť Mondi SCP za projekt Tri generácie, ktorý predstavuje ucelený systém výhod nielen pre zamestnancov a ich rodiny, ale aj pre bývalých zamestnancov a komunitu v Ružomberku. Spoločnosť, ktorá je známa výrobou papiera a celulózy na Slovensku, si uvedomuje, že zamestnanci sú základným kľúčom k úspechu a firemnej výkonnosti. Preto im vytvárajú podmienky, ktoré ľudí motivujú k vysokým profesionálnym výkonom. Zároveň zohľadňuje fakt, že zamestnanci žijú v rodine. Aj preto je časť jej aktivít orientovaná na deti, študentov a rodinných príslušníkov. Nezabúda však ani na tých, ktorí vytvárali hodnoty v minulosti. Pre seniorov vytvorili v Mondi SCP špeciálny benefitový program.

V  kategórii Skvelý zamestnávateľ si odniesla Čestné uznanie aj spoločnosť T-Systems Slovakia za podporu kreatívnych mimopracovných aktivít zamestnancov a work life coaching. Okrem práce z domu má každý k dispozícii osobného konzultanta. Formou osobných rozhovorov zamestnanec môže hľadať riešenia na problémy súvisiace s prácou, súkromným životom, rodinou či právnymi alebo finančnými záležitosťami. Projekt T-Galery umožňuje kolegom v práci prezentovať vlastné umelecké diela. Vo firme vznikla aj hudobná skupina T-Band, ktorú tvorí 22 zamestnancov.

Prozákazníckou firmou roka 2012 sa stala spoločnosť Tesco Stores SR za projekt Potraviny domov. Ide o inovatívnu službu, prostredníctvom ktorej si ľudia môžu objednávať tovar cez e-shop. Služba je prístupná viac ako 550-tisíc obyvateľom Bratislavy a okolitých miest. Jej cieľom je osloviť zákazníkov, ktorí z rôznych dôvodov nechcú alebo nemôžu navštíviť kamennú predajňu a priniesť nákup až domov. Tesco ponúka túto službu rodinám s malými deťmi, zákazníkom bez auta alebo ľuďom, ktorí bývajú v domoch bez výťahu. Dáva možnosť nakupovať aj ľuďom so zdravotným postihnutím, chorým alebo seniorom, ktorí majú sťažené možnosti pohybu, prípadne nosenia ťažkých bremien. Ľuďom zo zdravotným znevýhodnením ponúka pri nákupe nad 20 eur dovoz zdarma. Do domácností doručili už viac ako 17-tisíc objednávok.

V oblasti firemnej filantropie Nadácia Pontis ocenila tri firmy. Podporovateľom dobrovoľníctva sa stala spoločnosť Embraco Slovakia, ktorá má svoj dobrovoľnícky tím z radov zamestnancov. Dobrovoľníctvo vo firme podporuje aj manažment. Zamestnanci sú tak presvedčení o význame projektov a ich dôležitosti pre región, že obetujú aj svoj čas mimo zamestnania. Tím dobrovoľníkov z Embraca dlhodobo spolupracuje so Združením Spišiačik – združením rodičov a priateľov diabetických detí, pre ktoré organizujú Dia leto, spoločne upravili areál ZOO v Spišskej Novej Vsi a zapojili sa aj do čistenia Slovenského raja.

Ocenenie Dobrý partner komunity si za originálny projekt Veselé zúbky odniesla spoločnosť drogerie markt. Spoločnosť v rámci sociálnej kampane učila deti a ich rodičov, ako si správne čistiť zuby. Až 60 percent predškolákov na Slovensku už malo opravovaný chrup kvôli kazu. Stav detských chrupov na Slovensku je alarmujúci. Na kampaň reagovalo  takmer40-tisíc detí. Zamestnanci dm drogerie markt vytvorili spolu so známymi osobnosťami zúbkové hliadky a urobili až 300 výjazdov do materských škôl po celom Slovensku, kde deti učili ako si správne čistiť zuby.

Dve firmy budú Slovensko zastupovať v Bruseli

Nadácia Pontis počas galavečera vyhlásila aj spoločnosti, ktoré bude Slovensko zastupovať na European CSR Award v Bruseli. V kategórii Partnerstvá veľkých firiem postúpili Slovenské elektrárne za dlhoročnú podporu riešenia témy bezdomovectva na Slovensku. Okrem organizácie Depaul Slovensko, ktorá prevádzkuje nízkoprahové zariadenia pre ľudí bez domova, podporujú aj Divadlo bez domova a občianske združenie Proti prúdu, ktoré vydáva pouličný časopis Nota Bene. 

V kategórii Partnerstvá malých a stredných firiem postupuje firma SK_NIC s projektom Ľudia ľuďom, ktorý vytvorila spoločne s Centrom pre filantropiu. Ide o portál, cez ktorý môžu darcovia podporovať ľudí v núdzi, neziskové organizácie, umelcov, nadácie a samosprávy.

O víťazoch Via Bona Slovakia rozhodovala nezávislá komisia

  • Zodpovedná veľká firma – Ján Bača, Andrea Danihelová, Braňo Jakabovič, Lucia Muthová, Táňa Švrčková
  • Zodpovedná malá/stredná firma – Simona Bubánová, Gabriela Dubcová, Richard Jajcay, Martin Macharík, Martin Štrba
  • Zelená firma roka – Andrej Kovarík, Marcel Lauko, Peter Robl
  • Skvelý zamestnávateľ – Stanislav Antoš, Marta Kahancová, Lívia Osvaldová
  • Prozákaznícka firma – Radoslav Derka, Milan Mokráň, Juraj Porubský
  • Dobrý partner komunity – Daniela Danihelová, Viera Dubačová, Martin Mazag, Daniela Olejárová,  Ján Orlovský, Ján Pallo
  • Podporovateľ dobrovoľníctva – Martina Bálint, Monika Bandurová, Juraj Bobula, Dagmar Šťastná
  • European CSR Award – Daniela Danihelová, Gabriela Dubcová, Juraj Porubský, Táňa Švrčková, Filip Vagač

PARTNERI O VIA BONA

Igor Vida, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Tatra banky
Medzi hodnoty Tatra banky, ktoré sme si spolu so zamestnancami zvolili, patria zodpovednosť, tímovosť a nadšenie. Nesmierne ma teší, keď to nie je len pracovný svet, kde podľa týchto hodnôt konáme, ale aj oblasť spoločenskej zodpovednosti. Sme veľká inštitúcia a uvedomujeme si, že práve vďaka svojej veľkosti a spoločnému nasadeniu našich zamestnancov môžeme prispievať k zlepšeniu prostredia, v ktorom pôsobíme. A to, že projekty, ktoré sa nám pred niekoľkými rokmi podarilo naštartovať, neustále fungujú, je dobrým dôvodom prečo pokračovať v tomto úsilí aj ďalej.

Miroslav Majoroš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Slovak Telekomu:
„K oceneniam European CSR Awards sme sa pridali kvôli možnosti lepšie zviditeľniť najlepšie slovenské partnerské projekty firiem s neziskovými organizáciami aj v rámci európskeho priestoru. Výmena skúseností je pre nás dôležitá. V Slovak Telekome už desať rokov podporujeme komunitu Nepočujúcich. Po prvýkrát sa budeme môcť porovnať na medzinárodnej úrovni a inšpirovať sa najlepšími príkladmi z iných krajín a získame tiež dôležitú spätnú väzbu na našu dlhoročnú prácu.“   

Konrad Kreuzer, predseda predstavenstva E.ON Slovensko a Západoslovenskej energetiky
„Sme energetická spoločnosť a tie mávajú v regiónoch, ktorým slúžia hlboké korene. Náš slogan – „pozitívna energia pre vás“, funguje oboma smermi – naša podpora projektom mládežníckeho športu, vzdelávania, občianskej spoločnosti, či ochrany životného prostredia prispieva k vytváraniu vzájomnej dôvery so zákazníkmi. A našim zamestnancom dáva šancu stať sa hrdými účastníkmi rôznych komunitných podujatí. Energia má veľa podôb a ja verím, že tá ľudská je zo všetkých najkrajšia“.

Thomas Jan Hejcman, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Východoslovenskej energetiky
„Naša spoločnosť presadzuje princípy CSR vo všetkých procesoch, ktoré sa vo firme odohrávajú. Od samotného začiatku zohľadňujeme prepojenie energetického odvetvia s okolím a jeho potrebami. Dôraz pri tom kladieme na zlepšenie kvality života v komunite, transparentnosť a trvalo udržateľný rozvoj spoločnosti. Otázka diverzity, rovnosť príležitostí, ako aj ochrana životného prostredia patria k neoddeliteľnej súčasti VSE.“

 

 

 

  

     

 

 

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111