26. 08. 2014 Nadácia Pontis

Odpočívadlo pri minerálnom prameni v Ochodnici

S finančnou podporou Nadačného fondu Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis.

Starosta obce Ochodnica Radoslav Ďuroška spustil projekt s cieľom vystavať odpočívadlo na cyklotrase pri minerálnom prameni.

Celkové náklady na projekt, v rámci ktorého postavili odpočívadlo na cyklotrase pri minerálnom prameni sú vyčíslené na 2 597 eur a obec sa podieľa na spolufinancovaní 19,06 % (495 eur) z vlastných zdrojov. V hornej časti obce Ochodnica vyviera minerálny prameň Vajcovka, ktorý bol vyhlásený za prírodný chránený výtvor. Nachádza sa v oplotenom areáli v tesnej blízkosti cyklotrasy. Ide o upravený prameň mineralizovanej marinogénnej vody nátriovochloridového chemického zloženia s obsahom sírovodíka. Ide o charakteristický jav flyšového pásma.

Areál minerálneho prameňa je vhodným miestom pre vybudovanie odpočívadla s dreveným prístreškom, murovaným stolom, lavičkami a ohniskom. Vybudovali aj nový chodník na zlepšenie prístupu k minerálnemu prameňu. Na stavebných prácach sa podieľajú členovia Dobrovoľného hasičského zboru, TJ Kysučan, Jednota dôchodcov a ostatní dobrovoľní občania bez nároku na odmenu, za čo im patrí veľká vďaka za vykonané práce.

Cieľom projektu je tiež zlepšiť cyklistickú infraštruktúru v obci Ochodnica a zvýšiť tak atraktivitu regiónu pre cykloturizmus. Prostredníctvom vytvorenia odpočívadla s lavičkami, stojanom pre cyklistov vzrastie celková atraktívnosť obce, oživí sa turizmus a posilní cyklistický šport. Tiež sa bude posilňovať rozvoj telesnej kultúry, športu a zdravia. Odpočívadlo pre cyklistov bude slúžiť nielen na to, aby cyklisti prichádzali, ale aby sa tu aj zdržali a využili prameň mineralizovanej vody s obsahom sírovodíka.

Cykloodpočívadlá sú miestami pre oddych a posedenie cykloturistov, ale i miestom úkrytu pred zlým počasím. Odpočívadlo bude slúžiť nielen pre dospelých, ale aj pre rodiny s deťmi a tiež sa zvýši návštevnosť minerálneho prameňa Vajcovka.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111