22. 09. 2010 Zodpovedné podnikanie

Nový program Nadácie Pontis

V novom programe hlavy pomáhajú môžu zamestnanci firiem venovať svoje vedomosti v prospech dobročinných aktivít.

V septembri 2010 Nadácia Pontis, v spolupráci so skupinou firiem Engage, rozbehla nový program firemného dobrovoľníctva Hlavy pomáhajú. Zamestnanci zapojených firiem môžu vďaka tomuto programu odovzdávať svoje skúsenosti a zručnosti z rôznych oblastí neziskovým organizáciám.

V roku 2010-2011 je témou programu Hlavy pomáhajú starostlivosť o deti. Dobrovoľníci z firiem pomáhajú vybraným organizáciám, ktoré pracujú s deťmi v detských domovoch, sociálne a zdravotne znevýhodnenými deťmi, ale tiež s rodinami v kríze, ohrozenými rodinami alebo deťmi a organizáciami, ktoré sa venujú voľnočasovým aktivitám pre deti a rodiny. Primárnym cieľom je posilnenie inštitucionálnej kapacity organizácií (administratíva, financie, personalistika, marketing a komunikácia). Cez zlepšenie fungovania organizácií chceme zlepšiť aj výsledky ich práce a postavenie detí, s ktorými vybrané organizácie pracujú.

Ako program funguje

Zapojené neziskové organizácie zadefinujú pre firemných dobrovoľníkov aktivity – teda činnosti, v ktorých majú potrebu sa vzdelávať alebo s ktorými potrebujú pomôcť. Tieto dobrovoľnícke príležitosti sú prístupné na webovej stránke www.HlavyPomahaju.sk. Sú rozdelené do tematických oblastí, napr. Hlava na marketing a PR, Hlava na financie či Hlava na strategické plánovanie. Zamestnanci firiem si môžu vybrať a zaregistrovať sa na aktivitu podľa záujmu o tému, svojich skúseností a časových možností.

Zapojené firmy

Do programu sa zatiaľ zapojili spoločnosti Hewlett-Packard, Johnson Controls, Kinstellar, KPMG, Orange, Provident Financial, PwC a Slovak Telekom. V programe radi privítame aj ďalšie veľké i malé firmy. Pre prvý ročník programu nie je pre zapojené firmy stanovený žiadny účastnícky poplatok. Firmy však môžu program podporiť ako partner.

Zapojené neziskové organizácie

Na stránke www.HlavyPomahaju.sk momentálne nájdete dobrovoľnícke aktivity pre Detský fond Slovenskej republiky, OZ Návrat, OZ Ulita a Slovenský výber pre UNICEF – Linka detskej istoty. Keďže program je celoročný, do programu sa môžu zapojiť aj ďalšie neziskové organizácie, ktoré pracujú s deťmi alebo s rodinami.

Financovanie programu

V roku 2010 hradí Nadácia Pontis náklady na program z projektu Include, ktorý je financovaný z prostriedkov Európskej komisie. V roku 2011 by mal byť projekt financovaný vďaka podpore partnerov.

Doterajšie skúsenosti

Nadácia Pontis a skupina Engage sa už viac ako štyri roky venujú téme zapájania zamestnancov do dobrovoľníctva. Od roku 2007 sa na podujatiach firemného dobrovoľníctva ako napríklad Naša Bratislava, Naša Žilina, Naše Košice, zúčastnilo viac ako 4700 dobrovoľníkov z radov zamestnancov firiem. Okrem manuálnych prác sa dobrovoľníci zapojili aj do vzdelávacích a administratívnych aktivít, tréningov pre neziskové organizácie, prekladov textov, poskytli IT služby či právnu pomoc. Program Hlavy pomáhajú tieto čiastkové aktivity posúva v ucelenej podobe na vyššiu úroveň.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111