17. 12. 2023 Sociálne inovácie

Naštartovali sme svoje aktivity a vidíme prvé výsledky, zhodujú sa občianske organizácie

Expertíznu aj finančnú podporu získali mimovládky v Impact Lab Akcelerátore 2023.

Po intenzívnych troch mesiacoch sa skončil mentoringovo-vzdelávací program Impact Lab Akcelerátor 2023, v ktorom získali organizácie aj finančnú podporu do výšky až 60-tisíc eur. Zhodli sa však, že za ich pokrokmi nestojí iba peňažná pomoc, ale najmä rady skúsených mentorov a mentoriek. Mimovládkam vyberáme jednotlivých expertov na mieru, v závislosti od tém, ktoré si stanovili ako prioritné.

Rovnako získajú organizácie v akcelerátore aj konzultantku*ta na sledovanie dopadu, tzv. výskumníkov. Pomáhajú presmerovať nastavenie mimovladok od veríme, že to funguje k postoju máme dáta o tom, že to funguje.

Úlohou výskumníkov a výskumníčok nie je výskum realizovať priamo, ale pomôcť organizáciám s ich stratégiou k sledovaniu dopadu: od nastavenia si priorít, cez hľadanie vhodných metód, po zloženie a veľkosti vzoriek, periodicitu zberov, analýzu a komunikáciu dát.

Cesta von

Mentori: Katarína Batková (Via Iuris), Štěpán Drahokoupil (Nadace OSF)
Sledovanie dopadu: Marek Tesár (University of Auckland)
Webová stránka organizácie: https://cestavon.sk/

Organizácia vstúpila do akcelerátora s programom OMAMA. Je zameraný na podporu detí žijúcich v generačnej chudobe, aktuálne je do neho zapojených 906 detí a 41 omám. Plánujú spustiť výskum, ktorý by do hĺbky zmapoval pôsobenie omám. Zároveň potrebujú posilniť advokačné aktivity smerom k štátnym inštitúciám, aby program OMAMA priniesol systémovú zmenu. Ako mentorov získali preto riaditeľku Via Iuris Katarínu Batkovú a advokačného experta Štépána Drahokoupila z Nadace OSF. Vďaka ich nasmerovaniu sa organizácia už nakontaktovala na niektorých zákonodarcov aj úradníkov.

Sledovanie dopadu aktivít viedol Marek Tesár. Ceste von položil otázku, ktorá nimi zarezonovala Ako definujete úspech? Odpovede chcú hľadať spolu s omamami, ktoré môžu mať o predstave úspechu inú predstavu ako ľudia z organizácie – odlišného socio-ekonomického prostredia.

Iniciatíva Inakosť

Mentorka: Alexandra Katkinová (Seesame)
Sledovanie dopadu: Jana Fúsková (Trnavská univerzita, Pedagogická univerzita)
Webová stránka organizácie: https://inakost.sk/

Projekt Inakosti reagoval na súčasnú nízku mieru akceptácie LGBTI ľudí na Slovensku a zároveň nedostatočnú udržateľnosť aktivít LGBTI organizácií.  Hľadali preto mentora, ktorý by im pomohol nastaviť komunikačnú, vizuálnu a fundraisingovú stratégiu. Vybrali si Alexandru Katkinovú z PR agentúry Seesame. Pod jej vedením kreovali naratív, s ktorým budú oslovovať potenciálnych darcov. Alexandra taktiež spolupracovala na nastavovaní výzvy na darcovskom portáli Donio, ktorej cieľom bolo získať prostriedky na komunitné centrum. Podarilo sa v nej vyzbierať 85-tisíc eur, pričom pôvodná suma bola 10-tisíc.

Manageria

Mentor: Ondrej Kořínek (Zaraguza)
Sledovanie dopadu: Ondrej Škvarenina (Inštitút vzdelávacej politiky pri Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR)
Webová stránka organizácie: https://www.publicacademy.sk/

Za Manageriou stoja štyri organizácie (Teach for Slovakia, Leaf, Klub úradníkov dobrej vôle a Nexteria), ktoré v spolupráci vytvorili Public Leadership Academy (PLA). Ide o rozvojový program pre mladých profesionálov a profesionálky v štátnej a verejnej správe – s dlhodobou ambíciou vybudovať silnú komunitu lídrov pozitívnych zmien.

K tomuto unikátnemu projektu chceli v Impact Lab Akcelerátore nastaviť komunikačnú stratégiu, voľba mentora preto padla na Ondreja Kořínka, kreatívneho riaditeľa reklamnej agentúry Zaraguza. Vďaka nemu si organizácia definovala dve skupiny, na ktoré bude komunikáciu cieliť. Podľa Michaly Hrdinovej, programovej manažérky, tiež pochopili, že je dôležité nielen, čo píše PLA o programe na sociálne siete, ale aj ako o ňom rozprávajú pred verejnosťou aj potenciálnymi donormi.

Michala Hrdinová z Public Leadership Academy odprezentovala program aj na Impact Summite. Foto: Marek Mucha

Transparency International Slovensko (TIS)

Mentorka: Jana Havlenová (Nadace rodiny Vlčkových)
Sledovanie dopadu: Emília Sičáková-Beblavá (Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského, Ústav verejnej politiky)
Webová stránka organizácie: https://transparency.sk/sk/

Projekt TIS podporuje posilňovanie verejnej kontroly v oblastiach boja proti korupcii, zvyšovania transparentnosti a právneho štátu vďaka zberu dát a analýz. V akcelerátore sa chceli sústrediť na vytvorenie fundraisingovej stratégie zameranej na individuálny fundraising, vďaka ktorej by pokryli financovanie aktivít. Pod vedením mentorky Jany Havlenovej sa preto pripravovali na stretnutie s potenciálnym individuálnym donorom. Jana im pomáhala aj pri nastavovaní ďalších fundraisingových možností, prostredníctvom ktorých sa im podarilo získať nových pravidelných darcov.

Vďaka Emílii Sičákovej-Beblavej zase TIS nastavila v organizácii stratégiu merania dopadu. Uvedomili si, že doteraz „chytali mačku za chvost“, a že je potrebné pri tvorbe projektov už vopred uvažovať, čo v nich merať a akým spôsobom.

Zmudri

Mentor: Jakub Filo (SME)
Sledovanie dopadu: Ivana Janotíková (Inštitút vzdelávacej politiky pri Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR)
Webová stránka organizácie: https://zmudri.sk/

Organizácia sa špecializuje na tvorbu obsahu o aktuálnom dianí a o akútnych témach pre mladých ľudí na sociálnych sieťach, tiež na tvorbu edukačných online materiálov a vzdelávanie učiteľov online. Svoje aktivity chcela prostredníctvom projektu v Impact Lab Akcelerátore vylepšiť. Skvalitnenie redakčného obsahu si preto zobral pod patronát zástupca šéfredaktorky SME Jakub Filo. Stretnutia s ním prebiehali priamo v priestoroch denníka, ľudia zo Zmudri tak mohli absolvovať aj zopár redakčných porád. Vďaka mentorovi sa im podarilo zvýšiť produkciu článkov na webe a sociálnych sieťach aj analyzovať redakčné procesy. Okrem praktických editorských rád získala organizácia od Jakuba aj pozitívnu spätnú väzbu na svoju prácu, čo bolo pre nich veľkou motiváciou a povzbudením do ďalších aktivít.

Centrum enviromentálnej výchovy Živica

Mentor: Anton Molnár (Slovnaft)
Sledovanie dopadu: Juraj Mikuš (Fakulta manažmentu Univerzity Komenského)
Webová stránka organizácie: https://zivica.sk/

Živica vstúpila do akcelerátora s projektom modelovej inkluzívnej školy vo Zvolene. Otvoriť ju chcú v školskom roku 2024/25, a to pre všetky deti bez ohľadu na sociálno-ekonomické zázemie rodičov, znevýhodnenia aj talenty detí. Potrebovali pomôcť s nastavením komunikačnej stratégie o vízii školy a jej ponuke pre deti, rodičov aj učiteľov​. Ich mentorom sa preto stal Anton Molnár, hovorca a šéf komunikácie Slovnaftu.

Juraj Hipš z Centra enviromentálnej a etickej výchovy Živica. Foto: Marek Mucha

Superar Slovakia

Mentor: Jozef Šovčík (freelancer)
Sledovanie dopadu: Ivan Ropovik (Univerzita Karlova, Prešovská univerzita)
Webová stránka organizácie: https://www.superar.sk/

Vo vzdelávacom hudobnom programe Superar spolupracujú deti z rôznych etník, sociálnych skupín, konfesií s deťmi z väčšinovej spoločnosti intenzívne po celý rok. V akcelerátore chceli skvalitňovať vnútorné procesy, koordináciu a riadenie organizácie. Ich mentorom sa preto stal Jozef Šovčík, ktorý má viac ako 25-ročné skúsenosti z biznis prostedia, a aktuálne sa venuje mentoringu začínajúcich firiem pri nastavovaní interných procesov. Superar pomohol Jozef pri vnútroorganizačnom „upratovaní“, okrem toho im však priniesol poznanie, že ľudia z biznisu sú ochotní poradiť a zaujímajú sa o dianie v občianskom sektore.

Klíma ťa potrebuje

Mentorka: Janka Bargerová (Magistrát mesta Bratislava)
Sledovanie dopadu: Katarína Strapcová (Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied)
Webová stránka organizácie: https://klimatapotrebuje.sk/

Iniciatíva chce mobilizovať ľudí, aby vytvárali tlak potrebný na tvorbu politík a opatrení pri riešení klimatickej krízy. V akcelerátore sa chceli zamerať na stratégiu svojho rozvoja. Ich mentorkou bola Janka Bargerová, ktorá vyše 20 rokov pracovala v oblasti operations, business development a vzdelávania vo firmách na Slovensku aj Čechách. Pod jej vedením si iniciatíva zadefinovala misiu, víziu aj štruktúru organizácie, čo bolo dôležité pre ďalší krok – strategické plánovanie aktivít. Vďaka mentorke sa naučili pracovať a používať tzv. Roadmap (= plán aktivít). Tento nástroj im pomôže nielen pri plánovaní, ale aj vnímaní kauzality medzi jednotlivými aktivitami.

Projekt DOM.ov

Mentor: Branislav Ondrášik (ESET)
Sledovanie dopadu: Shoshana Chovan (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Cesta von)
Webová stránka organizácie: https://projektdomov.sk/

Do Impact Lab Akcelerátora vstúpila organizácia s projektom Od vylúčenia k inklúzií, ktorý podporuje aktívne občianstvo obyvateľov vo vylúčených komunitách a vytvára podmienky na odstraňovanie nerovností zraniteľných a vylúčených skupín. Organizácia sa chcela zamerať najmä na komunikačnú a marketingovú stratégiu projektu, a taktiež sa zviditeľniť prostredníctvom komunikačných platforiem, nakoľko vnímali, že im táto časť „pokrivkáva“.

Ako mentora preto získali Branislava Ondrášika, ktorý má vyše 20-ročné skúsenosti z oblasti médií. Pod jeho vedením vypracovali komunikačnú stratégiu, no nadobudli aj mnohé poznania. Napríklad, že publikovanie informácií na sociálnych sieťach a webovej stránke je nástrojom nielen na získavanie finačných prostriedkov, ale aj komunikáciu aktivít, ktorá má byť jasná a zrozumiteľná. Tiež si uvedomili, že najdôležitejšou tvárou ich práce sú klienti a klientky.

Lifestarter

Mentor: Vanda Hlaváčková (freelancerka)
Sledovanie dopadu: Lenka Janík Blašková (University of Exeter)
Webová stránka organizácie: https://lifestarter.sk/

Organizácia vstúpila do akcelerátora s projektom Učiaca sa Trnava. Jeho cieľom je zvýšiť záujem a účasť dospelých na vzdelávaní dospelých v regióne, a to prostredníctvom vytvárania učiacich sa komunít učiteľov. Zamerať sa chceli najmä na fundraising projektu. Voľba ich mentorky tak padla na Vandu Hlaváčkovú, ktorá má dlhoročné skúsenosti z viacerých fundraisingových kampaní. Lifestar vďaka Vande zistil, že nevyhnutnou súčasťou fundraisingu je komunikácia. Museli preto začať s definovaním svojej vízie, misie, strategického plánu. Taktiež sa zamýšľali nad nastavením komunikácie svojich aktivít tak, aby ich vedeli darcom čo najjednoduchšie vysvetliť.

Impact Lab Akcelerátor 2024

Výzvu do akcelerátora zverejníme 9. februára 2024 na webovej stránke.

Účastníci a účastníčky Impact Lab Akcelerátora 2023, ktorí pôsobia v desiatich slovenských organizáciách. Foto: Marek Mucha

 

Spolufinancované Európskou úniou v rámci projektu Impact Acceleration of Slovak CSOs. Vyjadrené názory a stanoviská sú názormi a stanoviskami autora/-ov a nemusia nevyhnutne odrážať názory Európskej únie alebo Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru (EACEA). Európska únia ani Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru za ne nezodpovedá.

 

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111