17. 09. 2012 Zodpovedné podnikanie

Najlepším zamestnávateľom je Philip Morris Slovakia

Člen združenia Business Leaders Forum, Philip Morris Slovakia, najlepším zamestnávateľom v roku 2012 podľa Aon Hewitt.

Motivovanosť zamestnancov je hlavným kritériom, ktoré rozhoduje o umiestnení v rebríčku najlepších zamestnávateľov. Výsledky už 8. ročníka štúdie Best Employers Slovensko zverejnila 11. septembra spoločnosť Aon Hewitt, najväčšia poradenská a outsourcingová firma v oblasti riadenia ľudských zdrojov, ktorá štúdiu každoročne organizuje v celosvetovom rozsahu.

Motivovanosť je definovaná ako stav citového a intelektuálneho zapojenia zamestnanca do diania vo firme. Motivovaný zamestnanec pozitívne o firme hovorí, spája svoju budúcnosť s firmou a vynakladá extra úsilie, ktoré pomáha zlepšovať obchodné výsledky spoločnosti. Víťazné spoločnosti musia mať zároveň dôveryhodné vedenie, kultúru vysokej výkonnosti, dobrú povesť zamestnávateľa a musia aktívne pracovať na udržaní svojich výsledkov aj v budúcnosti.

V roku 2012 získala prvé miesto spoločnosť Philip Morris Slovakia, člen združenia Business Leaders Forum. Podľa tvorcov štúdie sa najlepším zamestnávateľom darí motivovať svojich zamestnancov lepšie ako ostatným spoločnostiam. Best Employers majú o 27 percentných bodov viac motivovaných zamestnancov ako ostatné spoločnosti na trhu. Vyššia motivovanosť úzko súvisí s väčšou spokojnosťou. Zamestnanci najlepších zamestnávateľov sú v porovnaní s ostatnými spokojnejší so všetkými oblasťami pracovného života.

 

Top 5 najlepších zamestnávateľov podľa Aon Hewitt v roku 2012:

 

  Spoločnosť Odvetvie
1. Philip Morris Slovakia, s.r.o. Tabakový priemysel
2. Roche Slovensko, s.r.o. Farmaceutický priemysel
3. Microsoft Slovakia s.r.o. Informačné technológie
4. Telefónica Slovakia, s.r.o. Telekomunikácie
5. Novartis Slovakia s.r.o. Farmaceutický priemysel

 

Recept na spokojnosť zamestnancov

Medzi hlavné oblasti, ktoré odlišujú najlepších zamestnávateľov od ostatných spoločností, patrí cenenie si ľudí a nefinančné uznanie. Tí najlepší vedia zamestnancom preukázať, že sú pre firmu tým najdôležitejším, že nie sú len „číslom“. Zamestnanci najlepších zamestnávateľov tiež oceňujú nefinančné uznanie (napr. pochvalu za odvedenú prácu). Víťazné spoločnosti vedia plniť sľuby, ktoré dávajú svojim ľuďom a správajú sa k nim férovo.

Zamestnanci tých najlepších majú pocit, že spoločnosť, v ktorej pracujú, je pre nich jedným z najlepších miest pre prácu. Svojim známym hovoria o firme len tie najlepšie veci a odporučili by ju známym, ktorí by hľadali prácu. Zároveň tvrdia, že povesť ich spoločnosti ako zamestnávateľa je na trhu dobrá.

Motivovanosť zamestnancov rastie

Zo štúdie Aon Hewitt zároveň vyplýva, že motivovanosť a celková spokojnosť zamestnancov na Slovensku po troch rokoch poklesu konečne rastie. Zlepšil sa prístup firiem k zamestnancom zo strany spoločnosti (firmy sú férovejšie, viac plnia sľuby, ktoré dávajú ľudom, zamestnanci dostávajú viac nefinančného uznania). Lepší prístup k zamestnancom má aj vrcholový manažment (otvorenejšie a úprimnejšie komunikujú, cenia si ľudí, ako to najdôležitejšie vo firme). Kľúčovými faktormi motivácie na prvých troch miestach sú pocit zamestnancov, že sú pre firmu tým najdôležitejším, efektívne pracovné procesy a spravodlivá odmena za prínos.

K metodológii

Účasť na štúdii je pre firmy dobrovoľná. Tento rok sa na Slovensku do štúdie zaregistrovalo 42 spoločností z rôznych odvetví od finančných služieb cez informačné technológie, FMCG, veľkoobchod a maloobchod, farmáciu až po výrobné spoločnosti. Pre stanovenie rebríčka najlepších zamestnávateľov využíva spoločnosť Aon Hewitt 3 druhy nástrojov: prieskum motivovanosti zamestnancov medzi zamestnancami a strednými manažérmi zúčastnených spoločností; dotazník pre vedenie spoločnosti – zhromažďuje názory najvyššieho vedenia firmy a audit personálnych politík – dotazník, ktorý skúma personálne praktiky a politiky v spoločnosti.

Zdroj: TS Aon Hewitt

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111