05. 12. 2012 Nadácia Pontis

Nadačný program šetrí energiu

Program Eko-obec Nadačného fondu Slovenských elektrární pri Nadácii Pontis podporil 12 slovenských obcí a miest v okolí elektrární.

http://csr.etrend.sk/magazin-clanky/nadacny-program-setri-energiu.html

Samosprávy trápi nedostatok peňazí. Chýbajúce investície do škôl, obecných úradov či kultúrnych domov spôsobujú, že budovy sa nachádzajú v zlom technickom stave a pre obce sú energeticky náročné. Grantový program Eko-obec Nadačného fondu Slovenských elektrární pri Nadácii Pontis podporil 12 slovenských obcí a miest v okolí elektrární sumou 100-tisíc eur. Tá bude slúžiť na projekty, ktoré súvisia so znižovaním spotreby energií a s využívaním alternatívnych zdrojov energie, ktoré sú priateľské k životnému prostrediu.
Výdavky samospráv na energie každý rok rastú. Nezateplené budovy škôl, obecných úradov či kultúrnych domov môžu pre obec znamenať problém. Tento stav spôsobuje vyššie úniky tepla a tým aj vyššiu spotrebu energie. Záťažou pre obecné rozpočty sú často aj technicky zastarané verejné osvetlenia, ktoré spôsobujú rast nákladov na prevádzku a údržbu.

„Vo frekventovanom podchode pod železničnou traťou v Liptovskom Hrádku bude nové osvetlenie. Staré a nefunkčné svietidlá nahradia nové úsporné žiarovky, čím dôjde  k úspore elektrickej energie a zvýšeniu bezpečnosti chodcov,“ hovorí Mária Hrčková z Nadácie Pontis
Náklady na vykurovanie a ohrev vody v Materskej škole vo Vojanoch patria medzi najvyššie v obci. Aj preto na jej streche už čoskoro pribudnú slnečné kolektory, vďaka ktorým obec ušetrí. Veriaci v Novákoch budú mať v rímskokatolíckom kostole opäť o čosi teplejšie. Po tom, čo si svojpomocne vymenili okná a dvere, v kostole pribudne aj podlahové kúrenie. Rovnomerné vykurovanie navyše zabráni poškodzovaniu kultúrnej pamiatky a sakrálnych predmetov v jej interiéri, ktoré najmä v zimných mesiacoch trpeli vlhkosťou.  Zatepľovať sa bude aj kultúrny dom v obci Čifáre a obecný úrad v Malých Vozokanoch, na obecnom úrade v Žlkovciach a v zdravotnom stredisku vo Veľkých Kostoľanoch vymenia okná. Tie pribudnú aj v školách a škôlkach v Prievidzi, v Lehote pod Vtáčnikom a vo Veľkých Kapušanoch. Vo Veľkých a Malých Kozmálovciach sa uskutoční rekonštrukcia verejného osvetlenia.

„Naše elektrárne sú rozmiestnené po celom Slovensku. Vďaka tomu sme ľuďom v regiónoch blízko a môžeme poskytovať adresnú podporu aj prostredníctvom programov ako Eko-obec. Som presvedčený, že výsledky jeho zamerania na ekologické vylepšovanie verejných priestorov v obciach uvítajú všetci obyvatelia,“ hovorí Michele Bologna, riaditeľ úseku komunikácie a vzťahov s verejnosťou Slovenských elektrární. Eko-obec je súčasťou programu Energia pre život, prostredníctvom ktorého Slovenské elektrárne podporujú sociálne zamerané projekty. Energia pre život spadá do komplexného programu spoločenskej zodpovednosti Energia pre krajinu.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111