09. 03. 2012 Nadácia Pontis

Nadácia Pontis ocení silné príbehy

Na Slovensku podniká zodpovedne veľa firiem a nemenej z nich podporuje zaujímavé projekty.

Za mnohými stoja silné príbehy, ktoré dokážu inšpirovať a motivovať ostatných. Mnohé z nich už preto v minulosti získali Via Bona Slovakia. Toto prestížne ocenenie každoročne udeľuje Nadácia Pontis tým najlepším, ktorí dokazujú, že v oblasti podpory zodpovedného podnikania a firemnej filantropie neexistujú žiadne hranice. 

Hlavné ceny pre veľkých i malých 
Zodpovedné firmy a podnikateľov na Slovensku nadácia ocení už dvanásty raz. Dátum slávnostného galavečera Via Bona Slovakia je tak trocha magický. Ponesie sa v duchu čísla 12, čo je tiež dôkazom toho, že nebude tuctový. „Galavečer sa uskutoční 12.apríla v Refinery Galery a naozaj sa je, na čo tešiť,“ povedala Petra Nagyová, PR manažérkaNadácie PontisNadácia Pontis prijala 82 nominácií firiem a organizácií a vyzerá to tak, že hodnotiaca komisia bude mať čo robiť. Nadácia, ktorá prijímala nominácie do 16.februára, udelí firmám a manažérom niekoľko cien. Jednou z nich bude aj Hlavná cena pre veľké firmy za komplexný prístup k zodpovednému podnikaniu.  Hodnotiacu komisiu vždy zaujíma, či ide o stratégiu prevzatú od materskej spoločnosti. Ak áno, skúma, do akej miery ju firma prispôsobuje slovenským podmienkam a rozvíja ďalej vlastnou cestou.  Vzhľadom k rozdielnym rozpočtovým a personálnym možnostiam, sú malé a stredné podniky posudzované odlišne. Kritériom pre Hlavnú cenu pre malé a stredné podniky preto nie je komplexnosť, ale uplatňovanie princípov zodpovedného podnikania vo vybraných oblastiach. Čestné uznanie v tejto kategórii dostalo minulý rok aj internetové kníhkupectvo Martinus.  sk za osobné nasadenie zamestnancov a chuť ísť vlastnou cestou. „Firma sa na cenu prihlásila, aby sme mohli porovnať náš pohľad na zodpovedné podnikanie s ostatnými a získali nové skúsenosti. Čestné uznanie bolo dôležitým ocenením nášho dlhoročného budovania vzťahov so všetkými ľuďmi, ktorí s naším internetovým kníhkupectvom prichádzajú do kontaktu,“ povedal Martin Štrba, manažér spoločnosti. 
Ďalšími kategóriami v oblasti zodpovedného podnikania sú zelená cena, etická cena, cena za zodpovedný prístup k zamestnancom a cena za zodpovedné pôsobenie na trhu. „Minulý rok ju získala Tatrabanka za unikátny projekt hovoriace bankomaty. Banka ako jediná na Slovensku vytvorila v spolupráci s Úniou nevidiacich a slabozrakých na Slovensku sieť bankomatov s hlasovým výstupom,“ vysvetľuje Petra Nagyová.  V oblasti firemnej filantropie zasa nadácia oceňuje dlhodobý pozitívny vplyv firmy na spoločnosť, v ktorej pôsobí. Ďalšie z ocenení sa vzťahuje na odvahu firmy podporiť náročnú tému. Príkladom z minulého roka je reklamná agentúra Creative Department, ktorá sa rozhodla bezplatne podporiť kampaň Staroba sa nás týka neziskovej organizácie Socia. Kategória zapájania zamestnancov do dobrovoľníctva bude tento rok o to zaujímavejšia, že rok 2011 bol Európskym rokom dobrovoľníctva.Nadácia Pontis však nezabúda ani na médiá a novinárov, ktorí sú v šírení myšlienky zodpovedného podnikania a filantropie dôležitým spojivkom medzi svetom biznisu a verejnosťou.

Nadácia ocení jedinečné projekty 
O cenách rozhodne hodnotiaca komisia, ktorá pozostáva z odborníkov z neziskového, súkromného a verejného sektora. V komisiách nebudú chýbať ani zástupcovia médií. Ich mená však ostanú až do galavečera utajené. „Hodnotiaci proces i kritériá ocenenia Via Bona Slovakia sme definovali tak, aby sme vytvorili predpoklady pre čo najväčšiu objektívnosť a transparentnosť ocenenia,“ dodala Petra Nagyová. O úspechu projektov tak rozhodnú nielen poctivo vyplnené nominačné hárky, ale aj kvalita a dopad projektov na okolitú komunitu. Shortlist postupujúcich firiem nadácia zverejní už 19. marca. A definitívnych víťazov Via Bona Slovakia spoznáme 12. apríla.

Via Bona Slovakia bližšie k malým a stredným firmám 
Obdivujem michiganskú komunitu potravinových obchodíkov Zingerman’s, ktorá poskytuje najlepší zákaznícky servis na svete. Zingermani vážne riešia každú sťažnosť. Po pol roku ho sami vyhľadajú s otázkou, či je už spokojný s ich službami. Toto je prístup, ako sa sťažnosť premieňa na nadšenú priazeň! Nielen preto nazvali ekonomickí novinári Zingermanov „The coolest small company in America“. Cenou Via Bona Slovakia už 12 rokov oceňujeme takéto zodpovedné podnikanie aj u nás. Ani tu už zodpovednosť nie je témou len pre veľké firmy. Minulý ročník bol prelomový a nebolo ľahké vybrať víťaza z množstva skvelých malých firiem na Slovensku. Malí podnikatelia obvykle nemajú rozpočty a kapacity na budovanie CR stratégií. Ale firmy ako Martinus, Nera či I. Tran ukázali, že rozhodujúci je úprimný a poctivý prístup majiteľov a manažérov. Podnikať eticky, nadchnúť zamestnancov, vyrábať kvalitne, obsluhovať s úsmevom a rozvíjať okolie je krátkodobo náročnejšie. Ale dlhodobo je to úspešnejšia cesta. 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111