28. 04. 2015 Filantropia

Ľubica Šarinová: Každá rodina s nepočujúcim dieťaťom hľadá cestu vzájomnej komunikácie

Rodiny s deťmi učíme základom posunkového jazyka. Nového rodinného kurzu sa zúčastnilo 12 rodín.

Kurzu pre rodiny s deťmi so sluchovým postihnutím sa zúčastnilo 12 rodín

Dvanásť rodín s deťmi so sluchovým postihnutím sa učilo posunkovať. Cez Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis pomáhame rodinám, aby sa čo najlepšie vedeli dorozumieť s deťmi a dokázali čo najlepšie rozvíjať svoje dieťa.

Rodičia sa učili základné posunky. Snahou tohto pilotného projektu je naučiť rodičov a deti nielen základy posunkového jazyka, ale aj osvojiť si spôsob práce s deťmi a vymeniť si vzájomné skúsenosti. „Každá rodina s nepočujúcim dieťaťom hľadá cestu vzájomnej komunikácie. Jednou z možností je naučiť sa posunkový jazyk. Doteraz som mala skúsenosti len s intenzívnymi víkendovými kurzami. Rodinný kurz je síce zameraný na výučbu posunkového jazyka, ale predsa je v niečom iný. Berie ohľad na potreby dieťaťa. Rodina spolu prežije tri dni, spoločne sa učia posunky, čím sa vytvára vhodný priestor na výmenu informácií s inými rodinami,“ hovorí jedna z lektoriek posunkového jazyka, Ľubica Šarinová.

Malú ukážku z toho, čo sa rodičia s deťmi na kurze naučili, si môžete pozrieť v tomto krátkom videu:

„Táto intenzívna forma kurzu nám vyhovovala, pretože sme sa popri bežných povinnostiach a pre nedostatok času nevedeli dostať k učeniu posunkov. Ovládali sme len niektoré a počas víkendu sme si veľmi rozšírili slovnú zásobu. Dokonca už vieme skladať celé vety,“ hovorí Gabriela, mama malého Tea. Kurz jej rodine pomohol. „Odporúčame ho aj iným rodinám. Je to príležitosť, ako zlepšiť komunikáciu s deťmi, ktoré majú sluchové postihnutie. Deti si posunky tiež viac obľúbia, keď vidia, že ich používajú aj iné deti,“ dodáva Anna, mama nepočujúcich dvojičiek.

Kurz pre rodičov nepočujúcich detí

Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis pripravuje ešte jeden kurz posunkového jazyka. Tento raz však len pre rodičov nepočujúcich detí, na ktorý je možné sa prihlásiť.

Termín: 4. – 7. jún (štvrtok – nedeľa)
Miesto: Hotel Villa Siesta, Vysoké Tatry
Ubytovanie je hradené len jednej dospelej osobe z rodiny. V prípade záujmu partnera alebo inej osoby je potrebné si uhradiť všetky náklady na kurz. Kurz je obmedzený počtom účastníkov.

Chcete sa prihlásiť?

Stačí, ak vyplníte náš jednoduchý formulár, v ktorom nezabudnite uviesť svoje meno a mobilné číslo.

Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte Petru Hunčárovú, programovú koordinátorku Nadácie Pontis, prostredníctvom e-mailu petra.huncarova@nadaciapontis.sk alebo na mobilnom čísle 0918 885 001.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111