19. 02. 2012 Nadácia Pontis

Krásna zachráni kaštieľ, Ťahanovce postavia ihrisko

V uplynulých týždňoch sme priniesli prehľad toho, ako budú vyzerať investície niektorých mestských častí v tomto roku.

Ten je znova o šetrení a o uťahovaní opaskov. Zároveň nám starostovia vymenovali, čo sa urobilo v ich MČ v minulom roku. Dnes prinášame ďalšie tri: Vyšné Opátske, Krásnu a obec Ťahanovce. „Keďže bol minulý rok finančne veľmi zložitý, zamerali sme sa len na dve aktivity a to pokračovanie v stavbe Spoločenského domu (aj vlastnými zamestnancami) a nahradením 16-ročného služobného vozidla novým Renaultom Thalia na lízing,“ hovorí starosta MČ Vyšné Opátske Miloš Beca. „Mojím zámerom je pokračovať vo výstavbe Spoločenského domu a zriadením prístrešku na zastávke MHD pri gymnáziu. Záväzné plány na tento rok však budú schválené miestnym zastupiteľstvom pri schválení tohtoročného rozpočtu.“ Avšak hoci ešte nie je schválený, vedia, že tento rok budú musieť isté plány vyškrtnúť. „Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov sa nemôžu realizovať práce na pokračovaní chodníka na Opatovskej ceste. Z tých istých dôvodov utrpí aj oblasť opráv komunikácií, zahusťovanie verejnej zelene či modernizácia detských ihrísk.“

V MČ Krásna sa za minulý rok investovalo do odvodňovania ulíc, najviac na Opátskeu ulici, kde sa nanovo vybudovali odvodňovacie rigoly. „Zrealizovali sme výmenu okien a dverí v Dome služieb, kde sa plánuje v budúcnosti otvoriť materské centrum,“ informuje Jarmila Matisová samostatný referát MČ. „Opravovali sme miestne komunikácie, dokončili sme novoosadený kríž na miestnom cintoríne, dokončilo sa taktiež detské ihrisko a spolufinancovali sme II. etapu výstavby kanalizácie ‚Pred mostom‘. V tomto roku sa budeme podieľať na spolufinancovaní projektu na záchranu historickej pamiatky – kaštieľa v Krásnej, k čomu prispejeme sumou z rozpočtu MČ v hodnote 40-tisíc eur.“ V pláne mali výmenu okien a dverí v priestoroch Pošty Košice 18, žiaľ, táto požiadavka do rozpočtu neprešla. V MČ Ťahanovce sa minulý rok z dotácie rezervy premiérky SR urobila protipovodňová a protierózna ochrana. „Zo súkromnej dotácie: merania účinnosti protipovodňovej a protieróznej ochrany, z rozpočtu sme dokončili asfaltový povrch na Jazvečej ulici, aj na ulici Pri Hrušove“ hovorí starosta Ján Nigut.

Z rozpočtu a dotácie z Nadácie Pontis (Darca.sk): Zazelenanie Želiarskej ulice sme realizovali Projekt: Alejou ku škole. Participovala na ňom aj ZŠ a MŠ Želiarska 4. Z rozpočtu sme zrealizovali aj úpravu šatní a spŕch na ihrisku MFK Ťahanovce na Aničke.“ Tento rok majú v pláne urobiť asfaltový povrch ulice Na sihoti, zrekonštruovať Ťahanovskú ulicu 67-73 či zrealizovať multifunkčné ihrisko pre mládežnícky futbal. Samozrejme majú ešte ďalšie plány, ale závisia od schválenia rozpočtu. Avšak napriek tomu takisto vedia, že niečo z plánov budú škrtať. „Chceli sme rekonštruovať bývalú materskú školu a prestavať ju na miestny úrad. Zatiaľ to škrtáme pre nedostatok prostriedkov a nevypísanie výzvy na čerpanie eurofondov ministerstvom,“ dodáva J. Nigut.

http://s.sme.sk/r-rss/6263966/korzar.sme.sk/krasna-zachrani-kastiel-tahanovce-postavia-ihrisko.html

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111