05. 03. 2013 Zodpovedné podnikanie

Krajina záchrancov naučí dať prvú pomoc

Na Slovensku sa rozbieha prvý ucelený program, ktorý naučí obyvateľov ako poskytnúť prvú pomoc.

Krajina záchrancov je prvý ucelený projekt na Slovensku s cieľom naučiť jeho obyvateľov poskytnúť prvú pomoc. Hlavným partnerom projektu je spoločnosť Pfizer.

Slováci a prvá pomoc

Ako sme na tom so znalosťami z prvej pomoci? Z prieskumu, ktorý realizovala spoločnosť TNS na vzorke 500 respondentov vo veku 18 – 65 rokov vyplynulo, že viac ako 40 % z opýtaných sa obáva, že postihnutému neodbornou pomocou skôr poškodia a zároveň si neuvedomujú, že neposkytnutím okamžitej prvej pomoci môžu obeť pripraviť o šancu na záchranu. Len 38 % Slovákov pozná pomer počtu stlačení hrudníka a záchranných vdychov 30:2 pri resuscitácii dospelého.

Nevedomosť, strach a neochota ľudí poskytnúť prvú pomoc pripravuje mnohých o šancu na prežitie do príchodu odbornej pomoci. Málokto si uvedomuje, že až 75 % úrazov a nehôd sa stáva v prítomnosti blízkych ľudí. Stačí chuť, vôľa a pár vedomostí, vďaka ktorým raz môžete pomôcť tým, ktorých máte najradšej,“ hovorí Doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD., špecialista na urgentnú medicínu a odborný garant projektu Krajina záchrancov.

Až takmer dve tretiny respondentov (63 %) by uvítali možnosť prihlásiť sa na kurz prvej pomoci. Ako hlavným motivátorom sa ukázala pripravenosť pomôcť niekomu blízkemu (83 %) a osobná skúsenosť s potrebou poskytnutia prvej pomoci (72 %).

Vstúpte do Krajiny záchrancov

Na stránke www.prvapomoc.sk môže každý bezplatne, jednoduchou a zaujímavou formou absolvovať e-learningový kurz základov prvej pomoci. Vo ôsmich lekciách sa vďaka interaktívnym videám a úlohám naučí celú teóriu od privolania záchrannej služby, po resuscitáciu, záchranu pri dusení, zastavenie krvácania, či fixáciu zlomeniny. Na konci e-learningového kurzu je pripravený krátky test, ktorý preverí nadobudnuté znalosti. Na základe jeho výsledkov získa úspešný absolvent Certifikát Krajiny záchrancov, ktorý oprávňuje jeho majiteľa na druhý krok. Tým je absolvovanie praktického kurzu prvej pomoci.

Odborným partnerom Krajiny záchrancov je aj Slovenský Červený kríž, ktorý vďaka svojej sieti Územných spolkov dokáže zastrešiť praktickými kurzami prvej pomoci takmer celé Slovensko. Stačí si na stránke www.prvapomoc.sk nájsť najbližšie miesto k svojmu bydlisku, kde je možné kurz absolvovať. Vďaka certifikátu Krajiny záchrancov bude jeho praktická časť trvať len 4 hodiny a stáť symbolických 14,90 €. Zvýhodnená cena a skrátený kurz však predpokladá teoretickú prípravu na e-learningu a zvládnutie záverečného testu.

Zdroj: Pfizer

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111