09. 02. 2024 Filantropia

Konzorcium nezávislých nadácií prerozdelilo mimovládnym organizáciám v regiónoch takmer desať miliónov eur

Nadácia Pontis uzavrela zmluvy s 21 organizáciami, ktoré každý mesiac dostávali príspevok na humanitárne a integračné aktivity pre ľudí z Ukrajiny.

V rámci národného projektu EU-CARE získalo 110 slovenských organizácií finančnú podporu na pomoc Ukrajincom a Ukrajinkám, ktorí prišli na Slovensko po vypuknutí ruskej vojnovej agresie. Národný projekt „Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – MNO“ sa uskutočnil vďaka spolupráci vlády s konzorciom rešpektovaných nadácií na čele s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava.

Členmi konzorcia boli Nadácia Ekopolis, Nadácia Pontis, SOCIA-Nadácia pre podporu sociálnych zmien, Nadácia Centra pre filantropiu a Nadácia pre deti Slovenska. Finančné prostriedky poskytla Európska únia v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Šesť členov konzorcia vlani prerozdelilo viac než 9,5 milióna eur celkovo 110 neziskovým mimovládnym organizáciám, ktoré po vypuknutí vojny na Ukrajine rýchlo a efektívne pomáhali riešiť krízovú situáciu na hraniciach a neskôr sa venovali integrácii ukrajinských odídencov do spoločnosti.

Dobrovoľníci odpracovali milión hodín

Za takmer desaťmiliónovou sumou je úctyhodný jeden milión hodín dobrovoľníckej práce a ďalších 700-tisíc odpracovaných hodín pracovníkov a pracovníčok slovenských mimovládnych organizácií. Podporené organizácie vrátane Červeného kríža, Ligy za duševné zdravie či Slovenskej katolíckej charity poskytovali každý mesiac nevyhnutnú pomoc a podporu pre približne 70-tisíc ľudí, z toho približne tretinu predstavovali deti a mladí ľudia do 18 rokov.

Medzi najčastejšie intervencie patrila sociálna pomoc, psychologická podpora a vzdelávacie aktivity. Finančnú podporu dostali aj menšie organizácie, pre ktoré je čerpanie eurofondov pre veľkú byrokratickú záťaž štandardne nedostupné.

Podpora sa týkala integrácie aj psychologických programov

Nadácia Pontis uzavrela zmluvy s 21 organizáciami, ktorým každý mesiac posielala príspevok na humanitárne a integračné aktivity pre ľudí z Ukrajiny. Boli medzi nimi malé aj väčšie neziskové organizácie, ale tiež cirkvi a samosprávy, ktoré v prvých dňoch a týždňoch podávali pomocnú ruku ako prvé.

„V úvode projektu sme pokrývali najmä náklady na humanitárnu pomoc, no postupne sa žiadosti sústredili na príbehy reálnych ľudí, ktorí chceli na Slovensku zostať, pracovať a vzdelávať svoje deti. Organizácie, ktoré sme podporili, im vytvárali zázemie na integráciu. Išlo o sprevádzanie na úrady alebo do škôl, a tiež o aktivity na komunitnej úrovni ako tábory či kurzy,” objasnila Radana Deščíková, senior programová manažérka Nadácie Pontis. Za mimoriadne dôležitú súčasť poskytnutej pomoci označila podporu psychologických programov zameraných na odbúravanie stresu a prežitých tráum.

Nadácia Pontis v rámci programu EU-CARE podporila Bratislavskú arcidiecéznu charitu, Centrum pre rodinu v Nitre, Diecéznu charitu Nitra, Ligu za duševné zdravie, Misijné stredisko ECAV Matejková, Nadáciu DEDO, Slovenský Červený kríž Územný spolok Košice – mesto, Prešovský hudobný spolok Súzvuk a ďalšie organizácie.

Prečítajte si konkrétne príbehy pomoci.

Národný projekt môže byť inšpiráciou pre riešenie budúcich kríz

Projekt EU-CARE priniesol unikátny model spolupráce medzi štátom a mimovládnym sektorom aj zásadný precedens  nezávislé nadácie vôbec prvýkrát v histórii prerozdeľovali európske peniaze zo slovenských verejných zdrojov.

„Chcem osobitne vyzdvihnúť spoluprácu s vrcholnými predstaviteľmi aj profesionálmi z ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a tiež z Úradu splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti. Projekt sme pripravovali v čase, keď bol ministrom Milan Krajniak, zmluvu naň podpísala ministerka Soňa Gaborčáková a úspešne sme ho ukončili za ministra Erika Tomáša. Bez ohľadu na výmeny na ministerských postoch spolupráca s rezortom ako riadiacim orgánom prebiehala celý čas na vysoko profesionálnej úrovni,“ zhodnotil správca Nadácie otvorenej spoločnosti Fedor Blaščák.

Tento model projektu sa podľa jeho slov osvedčil a pozitívne ho hodnotia aj orgány Európskej únie. „Zanechal v mimovládnom prostredí významnú a pozitívnu stopu, na ktorú je možné nadviazať pri riešení krízových situácií aj v budúcnosti,“ dodal F. Blaščák.

Pozrite si finálne čísla projektu.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111