05. 12. 2014 Zodpovedné podnikanie

Kaufland a Whirlpool sa pridali do združenia zodpovedných firiem

Do združenia Business Leaders Forum v decembri pristúpili dve nové spoločnosti - Whirlpool Slovakia a Kaufland Slovenská republika.

Líder vo výrobe bielej techniky Whirlpool Slovakia a jeden z najväčších obchodných reťazcov v krajine Kaufland Slovenská republika sa pridali k firmám, ktoré sa zaviazali pri podnikaní znižovať svoje negatívne dopady, a zároveň zvyšovať tie pozitívne, na zamestnancov, zákazníkov, životné prostredie či okolitú komunitu. Do združenia Business Leaders Forum (BLF) pri Nadácii Pontis vstúpili v decembri. „Od roku 2004, kedy prvých jedenásť firiem združenie zakladalo, sme sa rozrástli aj počtom členov, aj záberom tém, ktorým sa venujeme. Tešíme sa, že v roku 2014 sa počet členov rozšíril už na tridsať dva. Čím viac spoločností sa zaviaže zodpovedne podnikať, tým rýchlejšie sa bude napĺňať vízia združenia – zodpovedným podnikaním dosiahnuť prosperitu Slovenska. Veď náš dopad na zamestnancov, ich rodiny a okolitú komunitu, dodávateľov a životné prostredie je obrovský a prináša so sebou aj rastúce očakávania partnerov a zodpovednosť,“ hovorí Beata Hlavčáková, riaditeľka Business Leaders Forum a programová riaditeľka Nadácie Pontis.

Whirlpool Slovakia sa po spoločnostiach Ceragon Networks, Embraco Slovakia či Johnson Controls stáva štvrtým výrobcom elektrozariadení alebo ich komponentov v radoch členov BLF. „Spoločnosť Whirlpool cíti dlhodobý záväzok k vyššej ochrane životného prostredia a k hospodárnemu využívaniu prírodných zdrojov. Vo svojich vývojových centrách pripravuje výrobky s najvyššou úsporou energií pre vytvorenie „Zelenej generácie“ spotrebičov. Zároveň v rámci výrobného procesu neustále zavádzame projekty na znižovanie vstupných energií a vody a zavedenie separácie odpadu v rámci celého výrobného závodu,“ vysvetľuje HR manažér spoločnosti Jaroslav Grygar. Vedúca PR spoločnosti, Katarína Kováčiková, ďalej uvádza: „Vo vzťahu k zamestnancom vytvára spoločnosť Whirlpool rovné pracovné príležitosti pre všetkých bez rozdielu. Dlhodobo vedieme projekty na zlepšenie podmienok pre zdravie a well-being našich zamestnancov a ich rodinných príslušníkov. V rovnakej miere prostredníctvom našej CSR komisie podporujeme sociálne znevýhodnených jednotlivcov či organizácie, ktorým nielenže každoročne darujeme viac ako 70 automatických práčok, ale aktívne vytvárame projekty šité na mieru pre jednotlivé organizácie.“

Medzi členmi BLF bol doteraz iba jeden obchodný reťazec – Tesco Stores SR. Od decembra sa k nemu pridal Kaufland. Medzi hlavné témy zodpovedného podnikania spoločnosti patria spokojnosť a bezpečnosť zákazníkov, ktorú ovplyvňuje aj spokojnosť zamestnancov. „Naše vzťahy so zamestnancami sú zamerané na vzájomný dialóg, otvorenú komunikáciu, rešpekt, férové jednanie, dôveru a podporu zamestnancov, ako aj vzor nadriadeného. Sme presvedčení, že spokojnosť našich zákazníkov dosiahneme, len ak budú spokojní aj naši zamestnanci,“ uvádza Martin Gärtner, vedúci úseku reklamy a hovorca spoločnosti. Kaufland pravidelne podporuje kampane a projekty Slovenského Červeného kríža a spolupracuje aj s Potravinovou bankou Slovenska a Sociálnymi výdajňami. „Touto spoluprácou sa spoločnosť Kaufland snaží aktívne bojovať proti plytvaniu potravín a o ich zužitkovanie v prospech sociálne slabších rodín a jednotlivcov,“ dopĺňa Gärtner.

Viac informácií a úplné profily zodpovedného podnikania všetkých členov BLF si môžete prečítať tu.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111