22. 04. 2024 Filantropia

Impact Talks: Filantropia sa stáva kľúčovou pre ochranu demokracie a podporu občianskej spoločnosti

Potrebuje občianska spoločnosť a demokracia v súčasnej situácii podporu filantropov a filantropiek? Aj o tom sme hovorili na siedmom podujatí Impact Talks v Galérii Umelka, kde sa v Novembri ’89 formovalo hnutie Verejnosť proti násiliu ako rozhodujúca občianska sila.

Hodnoty Nežnej revolúcie sa symbolicky prelínali celým inšpiratívnym diskusným večerom. Pripomenuli ich aj viaceré aforizmy Tomáša Janovica. Jeden z nich zaznel z úst moderátora hneď v úvode: „Pokus o totalitu sa podarí na prvý raz. Pokus o demokraciu treba neustále opakovať.“

Sociologička a vysokoškolská pedagogička Oľga Gyárfášová označila občiansku spoločnosť za strážcu demokracie. V štandardnej spoločnosti, kde sú politici zodpovední, robia dobré rozhodnutia a prichádzajú s inovatívnymi verejnými politikami, si ľudia často ani neuvedomujú všetky funkcie občianskeho sektora. „Kritický okamih prichádza, keď sa veci začnú komplikovať a piliere liberálnej demokracie sa nabúravajú,“ upozornila v diskusii nazvanej Potrebuje demokracia filantropov?

Aktívni občania sú nádejou pre krajinu

Michal Meško, spolumajiteľ kníhkupectva Martinus, považuje podporu občianskych organizácií za prirodzenú súčasť spoločensky zodpovedného podnikania. „Podnikanie vnímam ako možnosť sebavyjadriť sa, ale v prvom rade tvoriť hodnoty. Špeciálne podnikatelia sú známi tým, že často idú do ťažších vôd. Hodnota vzniká ťažkou cestou, inak by to nebola hodnota,“ povedal a poukázal na výsledky prieskumov, podľa ktorých firmy patria medzi najdôveryhodnejšie inštitúcie a ich hlas je čoraz viac rešpektovaný.

„Synonymom slova filantropia je dôvera.“
Martin Vohánka

Šéfredaktor Denníka N Matúš Kostolný v debate o úlohe filantropov a filantropiek hovoril o potrebe podporovať nielen občiansku spoločnosť a nezávislé médiá, ale aj menšiny či ochranu prírody, ktorá je momentálne pod veľkým tlakom. „Občianska spoločnosť, teda aktívni občania, sú vždy nepriateľom moci, ktorá chce obmedzovať slobodu a má postavené fungovanie na tom, že ľudia s menším prístupom k informáciám sú poslušnejší. Súčasná moc robí všetko preto, aby ju novinári ani občianska spoločnosť nemohli kontrolovať,“ pomenoval aktuálny stav. Práve aktívni občania sú podľa neho nádejou pre krajinu.

Filantropia ako súčasť ľudskej prirodzenosti

Angažovanosť filantropov a filantropiek je kľúčová pre udržanie demokracie, potvrdil Martin Vohánka, podnikateľ a zakladateľ Nadácie BLÍŽKSOBĚ. Jeden z najväčších českých filantropov podporuje okrem kultúry a znevýhodnených skupín aj projekty zamerané na vzdelávanie a ochranu demokracie. Synonymom filantropie je podľa neho slovo dôvera, partnerstvo, rovnocennosť. „Ak darujem peniaze a niekto ich využije, dáva im zmysel. Vo vzťahu medzi darcom a obdarovaným jeden dáva prostriedky, druhý hodnotu. Sú si teda úplne rovní,“ vysvetlil svoju filozofiu.

Martin Vohánka patrí k najväčším českým filantropom.

S hosťami diskusného večera Impact Talks sa podelil aj o svoje ciele, ku ktorým patrí filantropia ako súčasť prirodzenosti každého človeka. „Za obrovský úspech by som považoval, ak by sa za môjho života podarilo vymaniť českú spoločnosť zo stereotypov, pasivity, odovzdanosti a pocitu, že nemôžeme ovplyvniť svoj vlastný osud,“ povedal.

Z Umelky odchádzal M. Vohánka s odkazom, že jedinou možnou cestou pri ochrane demokracie je aktívna spolupráca občianskej spoločnosti a filantropov. V podobnom duchu zneli aj slová Martiny Kolesárovej, výkonnej riaditeľky Nadácie Pontis. „Každý z nás má možnosti, ako chrániť demokraciu. Úloha filantropie – väčšej aj menšej – bude jednou z kľúčových. A to nielen kvôli finančnej, ale aj morálnej podpore,“ zdôraznila M. Kolesárová.

Impact Talks

Impact Talks je séria neformálnych diskusných večerov o filantropických príbehoch, sociálnych inováciách a strategických pohľadoch na pomáhanie, ktoré od roku 2020 prináša Nadácia Pontis.

Prečítajte si aj o doterajších témach Impact Talks:

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111