24. 01. 2012 Nadácia Pontis

Ide o cenu za etiku

Nadácia Pontis už dvanásty raz ocení firmy s najlepšími projektmi v oblasti zodpovednosti a firemnej ľudomilosti.

Via Bona Slovakia je prestížne ocenenie pre firmy, ktoré každoročne dokazujú, že v oblasti podpory zodpovedného podnikania, starostlivosti o zamestnancov neexistujú hranice a majú vôľu zlepšovať svoje etické podnikanie. „Podnikať eticky, nadchnúť zamestnancov, kvalitne vyrábať, obsluhovať s úsmevom a podporovať okolie je náročnejšie, ale je to úspešnejšia cesta,“ zdôraznil Pavel Hrica, programový riaditeľ Nadácie Pontis. Minulý rok si jedno z ocenení odnieslo i kníhkupectvo Martinus, ktoré je pozitívnym príkladom toho, ako môže malá firma motivovať svojich zamestnancov. Podnikatelia a firmy môžu prihlasovať svoje nominácie v deviatich kategóriách do 16. februára. O cenách Via Bona Slovakia aj tento rok rozhodne nezávislá komisia, ktorá bude pozostávať z odborníkov z oblasti biznisu, neziskového sektora, ale aj médií.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111