06. 07. 2023 Filantropia

Grant z Národného projektu EU-CARE poputuje k ďalším organizáciám

Pozrite si zoznam úspešných žiadateľov v treťom kole výzvy Národného projektu EU-CARE.

Národný projekt „Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – MNO“ (ďalej len Národný projekt EU-CARE) zabezpečuje poskytovanie finančných príspevkov mimovládnym a neziskovým organizáciám za účelom realizácie humanitárnych a integračných aktivít v prospech odídencov, žiadateľov o azyl a azylantov z Ukrajiny.

Výsledky hodnotiaceho procesu Žiadostí o zapojenie sa do NP EU-CARE v treťom kole:

Zoznam schválených žiadateľov (pdf)

Podaktivita 1.1

Schválení žiadatelia

 • Aregala Slovensko
 • Dobrovoľná civilná ochrana
 • Komunitná nadácia Bardejov
 • Maltézska pomoc Slovensko o.z.
 • Občianske združenie SAMARIA
 • Prosperity
 • Slovenský Červený kríž, územnný spolok Lučenec
 • Slovenský Červený kríž, Územný spolok Snina
 • Spoločenstvo kresťanov Christiana

Podaktivita 1.2

Schválení žiadatelia

 • Dobrovoľná civilná ochrana
 • FEDDY IT, o.z.
 • Komunitná nadácia Bardejov
 • Lymfoma a Leukémia Slovensko
 • Maltézska pomoc Slovensko o.z.
 • Nadácia Milana Dubca
 • Občianske združenie Centrum pre matku a dieťa Radosť
 • Občianske združenie SAMARIA
 • Ostrov pomoci, o.z.
 • Pressburg academy
 • Prosperity
 • Slovenský Červený kríž, územnný spolok Lučenec
 • Slovenský Červený kríž, Územný spolok Snina
 • Spoločenstvo kresťanov Christiana
 • Ukrainska spilka
 • Ukrajinské kultúrne centrum, o.z.
 • Ukrajinský dom Žilina

Zoznam neschválených žiadateľov (pdf)

Podaktivita 1.2

Neschválení žiadatelia (zamietnuté žiadosti – nesplnené podmienky pre zapojenie sa do NP EU-CARE)

 • MAS Orava

Zoznam vyradených žiadateľov (pdf)

Podaktivita 1.1

Vyradení žiadatelia (nesplnené podmienky administratívnej oprávnenosti – je možné opätovne podať žiadosť s kompletnými požadovanými podkladmi)

 • Svet mladých n.o.
 • FEDDY IT, o.z.

Podaktivita 1.2

Vyradení žiadatelia (nesplnené podmienky administratívnej oprávnenosti – je možné opätovne podať žiadosť s kompletnými požadovanými podkladmi)

 • Svet mladých n.o.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111