27. 11. 2023 Sociálne inovácie

Dizajnérka vzdelávania Zuzana Laurincová: Zo žiakov a žiačok chceme lídrov lepšej budúcnosti

Ako byť vo vzdelávacom procese efektívnejší, lepší, adresnejší a inovatívni zároveň? Aj v Budúcnosti INAK si kladieme túto otázku, a preto sme rozbehli nástroj nášho interného vzdelávania sa – Učiaca sa Budúcnosť INAK. Tejto téme sme sa nedávno venovali a popísali si základné body procesu. Učiaca sa organizácia je medzinárodne zavedený pojem, ktorý je o učení sa na úrovni jednotlivcov, tímov alebo celej organizácie, dokonca i na úrovni komunity, s ktorou je organizácia v kontakte. Dnes sa o tejto téme porozprávame s našou konzultantkou Zuzanou Laurincovou z programu Teach.

V centrách Budúcnosti INAK chceme v žiakoch a žiačkach druhého stupňa ZŠ rozvíjať potenciál a talent, ktorý v nich prirodzene je. Rozvíjať sa a napredovať chceme aj my, ktorí program tvoríme. V čom vidíte význam interného vzdelávania vy?

Jednoznačne vo vedomejšom a efektívnejšom napredovaní k zmene, ktorú vďaka našim projektom chceme vidieť. Úloha nás, dizajnérov týchto programov, je držať ich obsah i formu v súlade s ich víziou. Znie to jednoducho, ale pod vplyvom stakeholderov, spätných väzieb, osobných preferencií účastníkov a aj nás sa môže náš ťah na bránku rozsypať. Preto potrebujeme vyladený systém vzdelávania, ktorý nám pomáha upriamiť našu energiu na našu našej dlhodobejšiu víziu. Ak máme jasno v tom, čo je profil absolventov a absolventiek, prípadne aké výsledky žiakov a žiačok chceme vidieť, vieme spolu s účastníkmi rozvojových programov začať ťahať za jeden koniec.

Akú máte skúsenosť z praxe s podobným konceptom ako Učiaca sa Budúcnosť INAK?

Už viac ako päť rokov sa venujem dizajnovaniu a organizácii dlhodobejších rozvojových programov. Sama som bola účastníčkou nejednej takej príležitosti, pričom najrevolučnejším pre môj rozvoj aj kariérne smerovanie bolo zapojenie sa do dvojročného leadership programu v Teach for Slovakia, dnes známeho ako Teach Next. Osobne pre seba vnímam veľkú pridanú hodnotu v možnosti popri full-time zamestnaní dlhodobo dostávať trefnú tréningovú, mentoringovú a koučingovú podporu a zároveň mať jasné a ambiciózne očakávania od toho, na akú úroveň majú postupne rásť moje odborné zručnosti.

Ako sa o proces interného vzdelávania starať a rozvíjať ho, aby čo najlepšie plnil svoju funkciu? Skúste to popísať priamo na vašom programe, ktorého ste súčasťou.

Svoju rolu v Teachi vnímam najmä v udržiavaní kvality programu a jeho neustálom vylepšovaní. Spolu s mojim tímom máme na starosti celú tréningovú podporu v programe, ktorú neustále revidujeme na základe našich reflexií, spätných väzieb a priorít programu. Dva roky dozadu sme prešli veľkým redizajnom, ktorým sme podchytili proaktívne budovanie odolnosti našich účastníkov. Pred rokom sme tréningové témy trošku preriedili a lepšie previazali s misiou našej organizácie a zvyšné témy presunuli do novovzniknutej nadstavby k programu, ktorá je k dispozícii pre našich absolventov. Aktuálne najviac svojho dizajnérskeho času venujem adaptácii zahraničného rámca „Teaching as collective leadership“ na slovenské podmienky. Spolu s kolegami, účastníkmi programu a aj žiakmi sa pozeráme na to, čo by malo byť prítomné v triedach, kde je cieľom vzdelávania rozvoj žiakov a žiačok na lídrov lepšej budúcnosti. Čokoľvek si následne zvolíme ako priority, bude mať vplyv na naše podporné systémy, ako je obsah tréningov, či rámcovanie mentoringových rozhovorov, ale aj monitorovacie a hodnotiace procesy.

V čom je podľa vás práca s ľuďmi z Budúcnosti INAK iná v porovnaní s Teach Next účastníkmi?

Myslím si, že rozdiel je hlavne v počiatočnom bode, z ktorého pri práci s koordinátormi vychádzate. Účastníci Teach Next sú poväčšine čerství absolventi neučiteľských odborov a hlásia sa do sebarozvojového leadership programu, ktorého súčasťou je práca vo formálnom vzdelávaní v triedach. Vaši koordinátori sú naopak už ostrieľanejší v práci v neformálnom vzdelávaní, majú skúsenosti s prácou s mládežou a hlásia sa v prvom rade do práce v projekte, ktorého súčasťou je systematická podpora z vašej strany. V tomto môže byť dizajnovanie interného vzdelávania trošku komplexnejšie, keďže potreby a asi aj očakávania od vás sa medzi jednotlivými koordinátormi líšia.

Zuzana Laurincová

Pracuje ako Design a Impact manager v Teach. Študovala na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bella v Banskej Bystrici. Počas štúdia medzinárodných vzťahov pôsobila ako dobrovoľníčka v Kambodži a Burkine Faso, bola na stáži na Ministerstve zahraničných vecí SR a na Stálom zastúpení pri OSN, OBSE a iných medzinárodných organizáciách vo Viedni.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111