23. 02. 2024 Zodpovedné podnikanie

BILLA: Ak načúvame systematicky, naša podpora môže zásadne meniť životy

Spoločnosť BILLA sa vďaka dlhoročnej spolupráci s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska podieľa na niekoľkých prospešných projektoch podporujúcich komunitu.

V 23. ročníku ocenenia Via Bona Slovakia 2022 v kategórii Dobrý partner komunity zvíťazila spoločnosť BILLA. Cenu si zaslúžila za svoj projekt „Zdravé oči už v škôlke“, ktorý má merateľný dopad na život detí. Zameriava sa totiž na včasnú diagnostiku zrakových porúch u detí v predškolskom veku. Výsledkom skríningového vyšetrenia je prípadné odporúčanie pre ďalšie vyšetrenia. Celé meranie navyše odborný personál vykonáva v deťom známom prostredí, na ktoré sú zvyknuté. Vyšetrenie tak prebieha bez strachu a stresu. V rámci osvety spoločnosť BILLA šíri informácie o dôležitosti starostlivosti o zrak. O tom, prečo sa potravinový reťazec rozhodol zamerať práve na zdravie očí, a tiež o prínosoch projektu Zdravé oči už v škôlke, sme sa rozprávali s Janou Gregorovičovou, senior CSR špeciallistkou spoločnosti BILLA.

Stali ste sa víťazom ocenenia Via Bona Slovakia 2022 v kategórii Dobrý partner komunity. Čo pre vás znamená zisk tohto ocenenia?  

Toto ocenenie znamená pre nás silný záväzok a zároveň motiváciu do ďalších projektov. Pomoc cielená na komunity pre nás totiž nie je len trendová záležitosť. Dlhodobo sa snažíme rozvíjať aktivity zamerané na podporu rôznych skupín v našej spoločnosti. Byť označený ako Dobrý partner komunity je potvrdením, že sme na dobrej ceste a naša pomoc má veľký význam. Aj naďalej plánujeme cielene podávať pomocnú ruku a podporovať jednotlivé komunity.

Prečo ste sa ako nákupný reťazec rozhodli zamerať práve na zdravie očí? 

Deti, rodina a zdravý životný štýl sú tri zásadné témy, ktoré sa snažíme vniesť do svojich charitatívnych aktivít s celoslovenskou pôsobnosťou. Vďaka našej dlhoročnej spolupráci s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska vzniklo už niekoľko prospešných projektov podporujúcich komunitu. Začali sme v roku 2004 podporou finančnej zbierky Štvornohé oči, pokračovali spustením BILLA nákupného asistenta a od roku 2017 sme rozšírili pomoc o včasnú prevenciu porúch detského zraku programom Zdravé oči už v škôlke. A neostali sme len pri prevencii. Naše aktivity sme rozvinuli ďalej aj k zlepšeniu podmienok pre diagnostiku malých pacientov. Vďaka dlhodobej spolupráci s Klinikou detskej oftalmológie LF UK a Národného ústavu detských chorôb sme pomohli skvalitniť vyšetrenia zakúpením viacerých špecializovaných prístrojov a tiež zrenovovať čakárne do ambulancie. V našich aktivitách plánujeme aj naďalej pokračovať.  

V čom vidíte najväčší prínos projektu Zdravé oči v škôlke? 

Program Zdravé oči už v škôlke je jedinečný premyslenou realizáciou a dopadom, ktorý má na deti v predškolskom veku. Včasná a správna diagnostika je v starostlivosti o detský zrak v tomto veku zásadná. „Zdravé oči“ dokážu niektorým škôlkarom doslova zmeniť kvalitu života. Až 15 % z viac ako 106 000 detí, ktoré doteraz absolvovali meranie, muselo vyhľadať očného lekára. Len minulý rok zavítali Zdravé oči už v škôlke do takmer 500 materských škôl, pričom v jednej z nich bola návšteva očného lekára odporučená až 60 % z celkového počtu vyšetrených detí. Unikátny je aj spôsob, akým program prebieha. Vyškolení odborníci bezplatne a bezbolestne, skríningovým meraním, skontrolujú deťom zrak. To všetko v bezpečnom a pre ne známom prostredí materskej školy. Rodičia následne dostanú certifikát s prípadným odporúčaním pre detského lekára. Okrem samotných meraní sa však snažíme šíriť aj osvetu o prevencii, so zameraním na rodičov. Program Zdravé oči už v škôlke má pre nás o to väčší význam, že napriek pomenovanému problému a následnému riešeniu v oblasti starostlivosti o detský zrak, skríningové merania nie sú zatiaľ zahrnuté do povinnej preventívnej prehliadky.

Aké reakcie prichádzajú od rodičov a oftalmológov na tento program?  

S každým ďalším ročníkom pribúdajú pozitívne reakcie zo strany rodičov i samotných materských škôl. Mnohí rodičia poukazujú na to, že len vďaka programu Zdravé oči už v škôlke odhalili zrakové odchýlky u svojich detí a mohli situáciu následne ďalej odborne riešiť. V niektorých prípadoch stav dokonca zvrátiť. Za všetko hovorí fakt, že každoročne zmeriame zrak viac ako 20 000 predškolákom, pričom kapacity programu sú po spustení registrácie zaplnené do pár dní.

Čo považujete za výzvu pri zavádzaní tohto typu preventívnych projektov v komunite? 

Tak ako v živote, aj v tomto prípade platí, že s férovým, dôveryhodným a pracovitým partnerom dosiahnete úspech. Pri výbere našich aktivít sa vždy snažíme mať na svojej strane profesionálov. Naše partnerstvo s ÚNSS je vyvážené a navzájom sa dopĺňame. Vďaka ich dlhoročnému pôsobeniu v téme, ale aj komunite ako takej, vieme efektívne a odborne pomáhať.

Aké sú vaše ďalšie plány v rámci starostlivosti o komunity? 

BILLA je po 30 rokoch fungovania na Slovensku tiež jedna veľká komunita. Aj preto je pre nás zásadné angažovať sa v takýchto aktivitách.  Pri výbere skupín, ktorým podáme pomocnú ruku, sa snažíme v prvom rade vypočuť ich potreby. Osvedčilo sa nám, že ak načúvame systematicky, naša podpora môže dokonca zásadne meniť životy. Ohľaduplne a s rešpektom sa snažíme podávať pomocnú ruku tým, ktorí sa cítia byť ohrození. Rodiny s deťmi či športovcov motivujeme k tomu, aby spoznali svoje kvality, trávili čas spolu a intenzívne. Budúce generácie zasa edukujeme o tom, ako chrániť našu planétu a životné prostredie.

Aj vaša firma sa aktívne angažuje v podpore komunity, v ktorej pôsobí? Nominujte ju na ocenenie Via Bona Slovakia 2023 v kategórii Dobrý partner komunity. Nominácie uzatvoríme 11. marca 2024.

 

 

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111