17. 10. 2023 Filantropia

ASFIN je pripravený ostať stabilným partnerom neziskového sektora

Asociácia firemných nadácií a fondov je po desiatich rokoch činnosti relevantnou a uznávanou autoritou, ktorá prispieva k rozvoju firemnej filantropie na Slovensku.

V Galérii Umelka sa v roku 1989 formovalo občianske hnutie Verejnosť proti násiliu, spájajúce ľudí s ambíciou meniť krajinu k lepšiemu. Symbolicky sa práve v týchto priestoroch stretli členovia Asociácie firemných nadácií a fondov (ASFIN), ktoré sa podporou verejnoprospešných aktivít snažia o to isté.

Tento rok si ASFIN pripomína desiate výročie založenia. „Spolupráca je cieľ, pre ktorý asociácia vznikla. Je to zároveň priestor na dialóg smerom k neziskovému sektoru. Je dôležité, aby nadačné fondy a firemné nadácie hľadali cesty, ako modernizovať a posúvať firemnú filantropiu,“ povedala pri tejto príležitosti Martina Kolesárová, výkonná riaditeľka Nadácie Pontis, ktorá asociáciu administruje.

Na obdobie spred 10 rokov zaspomínal Fedor Blaščák, dnes riaditeľ Nadácie otvorenej spoločnosti, ktorý stál pri zrode ASFIN. V priebehu desaťročia sa asociácia stala relevantnou a uznávanou autoritou. „ Je komunikačnou platformou pre stretávanie sa ľudí z firemných nadácií a nadačných fondov s partnermi z tretieho sektora. Hľadáme synergie a model, kde sa vieme navzájom dopĺňať a spolupracovať tak, aby z toho mimovládna organizácia ako prijímateľ pomoci čo najviac profitovala, “ zhodnotila význam asociácie Natália Tomeková, vedúca komunikácie O2 a členka Správnej rady Férovej Nadácie.

Nadácie a fondy nemajú čo skrývať – transparentne zverejňujú finančné dáta

Zuzana Thullnerová, správkyňa Nadácie Centrum pre filantropiu, zhrnula údaje o darcovstve členov asociácie za rok 2022. Na verejnoprospešné účely použili 90 % z celkových nákladov 14 miliónov eur. Finančné zdroje prerozdelili mimovládnym organizáciám, školám, múzeám, komunitným centrám, centrám voľného času, knižniciam či ľuďom so sociálnym alebo zdravotným znevýhodnením.

Zostávajúci objem prostriedkov využili na administratívne náklady, správu grantových programov a propagáciu verejnoprospešného účelu nadácie alebo nadačného fondu.

ASFIN dlhodobo presadzuje princípy transparentnosti a etiky v oblasti firemného darcovstva. Od roku 2017 udeľuje Certifikáty transparentnosti. Transparentná firemná nadácia či nadačný fond musí spĺňať viac ako 20 kritérií vrátane zverejňovania finančných prehľadov o svojej činnosti.

Certifikáty po preverení auditom tento rok získalo 16 nadácií a fondov. „Certifikát je dôkazom toho, že nadácie aj fondy dbajú na transparentnosť v prerozdeľovaní finančných prostriedkov,“ vysvetlila Natália Tomeková.

Dobrý donor ostáva aj v čase krízy

Radana Deščíková, senior programová manažérka v Nadácii Pontis, predstavila výstupy stakeholder dialógu, na ktorom spoločne so zástupcami a zástupkyňami členských nadácií a nadačných fondov diskutovali o tom, ako byť dobrým donorom pre neziskové organizácie.

Zhodli sa na tom, že pre partnerstvo medzi firmami a neziskovými organizáciami je kľúčová dlhodobá spolupráca, transparentná a efektívna komunikácia. „Dobrý donor podrží podporované organizácie aj v ťažkých časoch, najmä v čase celospoločenskej krízy,“ zhodnotila Radana Deščíková.
Súčasťou večera bola aj diskusia zástupcov troch sektorov – firemného, občianskeho a štátneho. O tom, prečo sú dôležité strategické partnerstvá medzi firmami a občianskymi organizáciami, diskutovali Andrea Ungvölgyi, správkyňa Nadácie Orange, Marek Roháč, zakladateľ a predseda Návrat, o.z., a Filip Vagač, splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti.

Unikátov na Slovensku pribúda

„Neziskový sektor častokrát supluje úlohu štátu,“ pripomenul splnomocnenec vlády pre občiansku spoločnosť Filip Vagač. Udržanie daňovej asignácie považuje za kľúčový predpoklad pre udržanie partnerstiev firemného a neziskového sektora. „Tento finančný mechanizmus je funkčný a naozaj unikátny. Pre mňa je najvzácnejšie, že je nezávislý,“ podotkol.

Za ďalší unikát na Slovensku označil partnerstvo štátu a tretieho sektora v programe EÚ- Care, ktorý distribuuje pomoc odídencom z Ukrajiny. „Slovenská vláda takýto program prvýkrát zverila konzorciu nadácií,“ povedal Filip Vagač. Podľa neho by bolo zmysluplné uvažovať o jeho pokračovaní aj na pomoc migrantom.

Ďalšou pozitívnou správou je nárast darcovstva zo strany korporácií. Správkyňa Nadácie Orange Andrea Ungvölgyi uviedla, že spolupráca firemného sektora a neziskových organizácií sa vyvíja dobrým smerom. „Chceme byť pre nich dobrým donorom, snažíme sa zjednodušovať procesy a administratívu. Chceme sa v tomto smere učiť a zlepšovať,“ objasnila postoj firemných nadácií.

Vyhlásenie podpísali všetci členovia

Členovia sa pri príležitosti 10. výročia spolupráce pod hlavičkou ASFIN rozhodli dobrovoľne zaviazať k trom dôležitým záväzkom. Všetkých 16 členov jednotne podpísalo vyhlásenie, ktorým sa zaväzujú byť:

  • stabilným partnerom neziskového sektora v čase kríz aj mimo nich,
  • dopĺňať asignačný mechanizmus vlastnými finančnými prostriedkami,
  • reflektovať potreby mimovládnych organizácií a podporovať ich inštitucionálny rozvoj s cieľom posilniť demokratický charakter Slovenska.

Celý text vyhlásenia nájdete tu.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111