12. 11. 2014 Filantropia

Ako prebiehajú kurzy posunkového jazyka?

„Tento kurz bol pre mňa super zážitkom, ako aspoň trochu porozumieť svetu Nepočujúcich“

Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis aj tento rok organizuje kurzy posunkového jazykav 8 krajských mestách – Košiciach, Prešove, Žiline, Trenčíne, Bratislave, Trnave, Nitre a Banskej Bystrici. Kurzy sú organizované pre začiatočníkov, ktorí majú záujem dozvedieť sa viac o komunite Nepočujúcich. Ich účastníci sa naučia základy posunkového jazyka. Tie im pomôžu pri kontakte s Nepočujúcimi v ich osobnom, alebo profesnom živote.

Kurzy vedie Róbert Šarina – lektor, učiteľ a propagátor kultúry Nepočujúcich na Slovensku.

Doteraz boli zorganizované kurzy v Košiciach, Prešove, Žiline, Trenčíne a v Bratislave.Chceli by sme Vám priblížiť atmosféru a pocity prostredníctvom vyjadrení ľudí, ktorí sa na kurzoch priamo zúčastnili:

„Kurz posunkového jazyka, ktorého som sa zúčastnila v Košiciach, bol skvelou príležitosťou nahliadnuť do sveta nepočujúcich. Profesionálny prístup lektora, veľký prehľad nielen o jazyku, ale aj o histórii a kultúre nepočujúcich, prispel k rozšíreniu zručností a obzorov. Príjemné prostredie a zaujímaví ľudia z rôznych oblastí, no s podobnou motiváciou „hľadať porozumenie“,  vytvorili priateľský kolektív a príjemnú atmosféru na produktívnu diskusiu. V budúcnosti sa určite budem snažiť hľadať spôsoby, ako svoje nadobudnuté posunky rozvíjať a využívať v praxi.“ napísala nám účastníčka jedného z kurzov Mária M.

To, že kurzy sú prínosom pre širokú verejnosť ľudí, dokazuje Miroslava Ž., ktorá napísala: „Tento kurz bol pre mňa super zážitkom, ako aspoň trochu porozumieť svetu nepočujúcich. Odporúčam ho absolvovať každému. Aj keď je to dosť náročné zapamätať si jednotlivé posunky, chce to len čas a hlavne komunikovať v posunkovom jazyku s niekým, kto ho ovláda. Básničku o hruške, ktorú nás na kurze lektor naučil som už naučila našich žiakov v deviatom ročníku, ktorých nič nebaví a všetko je nudné, ale posunky ich veľmi zaujali, a domáhali sa nových slov, tak dúfam že neurobím svetu nepočujúcich hanbu a budem posunky ukazovať správne. Taktiež môj 5 – ročný syn sa naučil túto básničku, a na druhý deň keď prišiel zo škôlky, mi hovorí: „Mamina ja som hrušku naučil aj kamarátov, a teraz nás nauč o žabe Elene“, takže sa určite budem venovať posunkovému jazyku aspoň cez básničky.“

Kurzy sú pod vedením lektora Róberta Šarinu, ktorému sa taktiež neušla chvála.: „Vášmu tímu patrí veľké ĎAKUJEM za túto akciu. Kurz posunkového jazyka splnil všetky moje očakávania a obohatil ma o veľa príjemných skúseností. Vďaka kurzu som získala veľa zážitkov, smerodajných informácií o Nepočujúcich a tiež nových, super priateľov. Teším sa tomu, že som sa naučila  komunikovať pomocou posunkov, počúvať očami a hovoriť rukami. Chcem aj touto cestou poďakovať skvelému lektorovi Robkovi, za jeho trpezlivosť, snahu, energiu, za príjemnú atmosféru, ktorú vytvoril.“ napísala Lucia M.

Slávka K.: „Robo Šarina je veľmi zanieteným lektorom a je vidieť, že svoju prácu ovláda na perfektnej úrovni a že má vlastné skúsenosti s nepočujúcimi. Oceňujem jeho neskutočnú snahu naučiť nás to, čo ovláda najlepšie. Niekedy sme mu možno až liezli na nervy otázkami, ale on stále trpezlivo vysvetľoval a odpovedal.“

Radi by sme Vás vyzvali k možnosti prihlásiť sa na tieto kurzy vo zvyšných 2 mestách:

28.11. Nitra (koniec prihlasovania 14.11)

05.12. Banská Bystrica (koniec prihlasovania 20.11.)

Ak máte záujem o kurz posunkového jazyka, vyplňte prihlášku a napíšte do nej svoju motiváciu, prečo sa chcete naučiť posunkovať. Vašu prihlášku pošlite na e-mailovú adresu registracia@nadaciapontis.sk. V prípade akýchkoľvek otázok môžete kontaktovať Juraja Réckeho na telefónnom čísle 0911 463 610

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111