21. 05. 2013 Zodpovedné podnikanie

Ako firmy podporujú boj proti korupcii

Firmy diskutovali o tom, prečo má odhaľovanie korupcie a podpora transparentného spravovania vecí verejných na Slovensku zmysel.

Predstavitelia spoločností (zľava) Heineken Slovensko, Slovenské elektrárne, Slovak Telekom a ZSE

Ľudia z firiem a watchdogov v bratislavskej Design Factory diskutovali o tom, prečo má podpora organizácií venujúcich sa odhaľovaniu korupcie a transparentnému spravovaniu vecí verejných na Slovensku zmysel.

Fond pre transparentné Slovensko vznikol v Nadácii Pontis pred polrokom a podporilo ho osem veľkých firemných hráčov zo združenia Business Leaders Forum, ktorí sa hlásia k zásadám transparentného podnikania bez korupcie. V súčasnosti prizývajú k podpore aj ďalšie firmy.

V prvom roku svojho fungovania fond podporil inštitucionálny rozvoj a chod štyroch organizácií, ktoré predstavili svoje aktivity na stretnutí. 

Gabriel Šípoš z Transparency International Slovensko venoval svoju prezentáciu téme proaktívneho sprístupňovania informácií zo strany štátu a štátnych inštitúcií. Zuzana Wienk ukázala, ako  Aliancia Fair-Play poukazuje na konkrétne prípady, v ktorých prišlo k zneužitiu moci alebo k plytvaniu verejnými prostriedkami. Zuzana Čaputová, spolupracujúca advokátka Via Iuris, sa venovala alarmujúcej situácie v súdnictve – Via Iuris sa v jednom zo svojich programov venuje sudcovskej profesijnej etike. Roman Mužik z Health Policy Institute predstavil webovú stránku www.Bezuplatku.sk, v rámci ktorej inštitút uskutočňuje unikátny prieskum príčin a miery výskytu úplatkov v slovenskom zdravotníctve.

Druhé grantové kolo Fondu pre transparentné Slovensko vyhlási Nadácia Pontis na jeseň 2013. O podpore projektov bude rozhodovať hodnotiaca komisia zložená zo zástupcov médií a nezávislých odborníkov.

Vznik Fondu pre transparentné Slovensko v Nadácii Pontis podporili členovia Business Leaders Forum: Západoslovenská energetika, Slovenské elektrárne, Slovak Telekom, Heineken Slovensko, Accenture, Embraco Slovakia a Slovalco. Medzi partnerov Fondu sa v máji 2013 zaradilaVýchodoslovenská energetika.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111