30. 09. 2020 Filantropia

Vyučujte digitálne zručnosti inovatívne. Vyhlasujeme grantovú výzvu pre školy

To, ako bude vyzerať naša krajina o 20 rokov, záleží predovšetkým na novej smart generácii digitálne zručných ľudí, ktorí vyťažia z technológií maximum v prospech seba aj celej spoločnosti. V rámci projektu ENTER v spolupráci s Telekomom, SPy a Aj Ty v IT sme sa rozhodli ešte viac podporiť a zlepšiť podmienky pre rozvoj detí inovatívnym a zážitkovým spôsobom a priniesť aj učiteľom ďalší nástroj, ktorý im pomôže na hodinách.

Cieľ grantového programu

Cieľom grantového programu je sprístupniť žiakom a žiačkam druhého stupňa základných škôl a žiakom a žiačkam stredných škôl hravou, zaujímavou a interaktívnou formou svet digitálnych technológií a programovania prostredníctvom micro:bitov. Tie môžu byť využité nielen na hodinách informatiky, ale aj na všetkých ostatných predmetoch, pretože ich použitie je veľmi praktické a variabilné.

Na zabezpečenie sád micro:bitov a ich doplnkov do základných škôl a stredných škôl vyčlenil Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis až 250 000 eur.

Kto môže žiadať o grant?

Základné a stredné školy (zriaďovateľom môže byť VÚC, okresný úrad, obec, mesto alebo cirkev) alebo občianske združenia pri školách. O grant nemôžu žiadať súkromné zariadenia.

Čo môžete získať?

Okrem grantu na zakúpenie sady micro:bitov získate:

  • možnosť zúčastniť sa workshopov a webinárov o tom, ako využívať micro:bity a čo všetko s nimi môžu vaši žiaci dokázať a naučiť sa;
  • metodiky a návody, ako využívať micro:bity a vyťažiť z nich maximum;
  • stanete sa súčasťou komunity inšpiratívnych učiteľov a nadšencov digitálneho vzdelávania;
  • možnosť súťažiť o zaujímavé ceny;
  • v neposlednom rade zapálených a inšpirovaných žiakov a žiačky pre rozvoj digitálnych zručností.

O aký grant môže škola žiadať?

Minimálna výška grantu je 500 EUR, maximálna suma grantu je 1000 EUR (v systéme Darca preto uveďte žiadanú sumu najviac 1000 EUR, nie viac).

Na čo môžete využiť grant?

Grant je možné využiť len na zakúpenie sady micro:bit či doplnkov k micro:bit sade, ktoré budú slúžiť na vzdelávacie účely.

Termíny, ktoré je dobré si pamätať:

31. október 2020 (do 23:55)   uzávierka prijímania žiadostí o grant

november 2020  zverejnenie výsledkov

november 2020 máj 2021  realizácia projektov

15. jún 2021  zaslanie záverečnej správy s vyúčtovaním

Kto bude projekty hodnotiť?

Projekty, ktoré budú spĺňať všetky uvedené kritériá a budú zaslané v stanovenom termíne, vyhodnotí nezávislá hodnotiaca komisia.

Kedy sa dozvieme výsledky?

Výsledky hodnotenia budú zverejnené do novembra 2020. Následne budú úspešní žiadatelia kontaktovaní z Nadácie Pontis ohľadom podpísania zmluvy o poskytnutí grantu.

Prečítajte si celé znenie výzvy.

V prípade akýchkoľvek otázok môžete vašu žiadosť konzultovať s programovou manažérkou Nadácie Pontis od 9:00 do 17:00 na čísle 0917 260 899, prípadne (02) 5710 8111 alebo napíšte email na ziadosti@nadaciapontis.sk – ako predmet emailu je potrebné uviesť heslo: ST Digitálna generácia 2020.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111