03. 03. 2023 Nadácia Pontis

Podporíme organizácie, ktoré pomáhajú odídencom z Ukrajiny

Konzorcium šiestich nezávislých nadácií, ktorého súčasťou je aj Nadácia Pontis, prerozdelí na pomoc odídencom z Ukrajiny 12 miliónov EUR.

Mimovládne neziskové organizácie, ktoré od februára 2022 poskytovali alebo stále poskytujú pomoc osobám utekajúcim pred následkami ruskej agresie na Ukrajine sa môžu zapojiť do národného projektu s názvom Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – MNO. Výzvu vyhlásilo konzorcium šiestich nezávislých nadácií. Členmi konzorcia sú Nadácia Ekopolis, Nadácia Pontis, SOCIA-Nadácia pre podporu sociálnych zmien, Nadácia Centra pre filantropiu a Nadácie pre deti Slovenska.

Bezprostredne po vypuknutí vojny na Ukrajine sa organizácie venovali distribúcii nevyhnutnej materiálnej a potravinovej pomoci a zabezpečovali prvotnú psychologickú a sociálnu podporu viac než 1,2 miliónu Ukrajincov a Ukrajiniek utekajúcich pred hrôzami vojny cez ukrajinsko-slovenskú hranicu. Do pomoci odídencom sa v roku 2022 zapojilo vyše 17-tisíc dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. Objem humanitárnej pomoci presiahol 11-tisíc ton. Vo verejných zbierkach na pomoc Ukrajine sa vyzbieralo takmer 17 miliónov eur.

Činnosť mimovládok sa však neskončila na hraniciach. Pomocnú ruku osobám prichádzajúcim z vojnou zasiahnutých oblastí podali organizácie aj pri následnom integračnom procese do slovenskej spoločnosti. Organizovali informačné a osvetové podujatia a poskytovali informácie a rady v oblastiach týkajúcich sa zamestnania, vzdelávania, zdravotnej starostlivosti, bývania, sociálneho zabezpečenia. Organizovali rôzne vzdelávacie, kultúrne či športové aktivity.

Aj keď bola činnosť neziskoviek pre zvládnutie krízy na hraniciach kľúčová, na financovanie ich aktivít doteraz neexistoval mechanizmus a organizácie, rovnako ako samosprávy, financovali svoje aktivity vo veľkej miere z vlastných zdrojov alebo z príspevkov medzinárodných rozvojových organizácií (UNHCR, Unicef a pod.).

Vďaka zverejnenej výzve teraz môžu organizácie požiadať o finančný príspevok na činnosť svojich zamestnancov a tiež koordináciu viac než 17-tisíc dobrovoľníkov. Dôležitou správou je, že mimovládne organizácie si môžu uplatniť preplatenie výdavkov aj spätne od 24. 2. 2022.

Národný projekt Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – MNO je spoločnou odpoveďou štátu a neziskového sektora na krízovú situáciu. Je výsledkom spolupráce medzi orgánmi verejnej moci, najmä Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny, Úradom splnomocnenca pre rozvoj občianskej spoločnosti, Ministerstvom vnútra a aktérov z prostredia mimovládneho sektora.

Podrobnosti o podmienkach zapojenia sa do výzvy ako aj detailne znenie výzvy sú zverejnené na webovom sídle projektu: https://eucare.osf.sk a webovej stránke ESF www.esf.gov.sk.

Zrkadlový národný projekt Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – Samosprávy určený na poskytovanie finančných príspevkov samosprávam realizuje Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111