15. 08. 2022 Nadácia Pontis

Novinári a novinárky sa môžu opäť prihlásiť na Akadémiu investigatívnej žurnalistiky

Akadémia investigatívnej žurnalistiky sa mala pôvodne uskutočniť v júni, no z organizačných dôvodov sme ju presunuli na september. Začínajúci aj profesionálni novinári a novinárky, ale i zástupcovia investigatívnych mimovládnych organizácií, tak majú opäť možnosť prihlásiť sa do 2. ročníka tejto unikátnej akadémie.

Akadémia investigatívnej žurnalistiky prostredníctvom odborného vzdelávania a následne poskytnutých grantov aj tento rok spojí odborníkov a odborníčky z oblasti investigatívy a médií s mladými profesionálmi a profesionálkami, novinármi a novinárkami, ktorí chcú prispieť k rozvoju investigatívnej žurnalistiky na Slovensku.

Termín kurzu: 23. – 25. september 2022

Forma: osobne

Miesto: Trnava (ubytovanie a strava budú účastníkom poskytnuté bezplatne)

Kapacita: max. 10 účastníkov

Uzávierka podávania prihlášok: 11. 9. 2022 o 23:59

Výška grantovej podpory: max. 2 000 eur na jeden projekt (podporených bude najviac 5 projektov)

Predkladanie žiadostí o grant: september/október 2022, po absolvovaní akadémie

Akadémia investigatívnej žurnalistiky ponúkne 10 vybraným účastníkom sériu odborných workshopov, školení a diskusií na témy:

  • práca s otvorenými zdrojmi a analýza dát
  • investigatívna práca v teréne
  • editovanie komplexných informácií
  • informačná/kybernetická bezpečnosť pre novinárov
  • slobodný prístup k informáciám
  • legislatíva a investigatíva
  • medzinárodné spolupráce redakcií
  • duševné zdravie novinára
  • ochrana novinárov

Lektormi jednotlivých workshopov budú skúsení novinári a novinárky zo Slovenska aj zahraničia, experti a expertky na legislatívu či informačnú bezpečnosť. Svoje znalosti a skúsenosti mladším kolegom sprostredkujú napríklad Martin Turček, investigatívny novinár z Aktuality.sk, Peter Kunder, riaditeľ Aliancie Fair-Play, či Eva Braxatorisová, advokátka.

Účastníci a účastníčky akadémie budú mať možnosť požiadať o granty na svoje investigatívne práce (projekty) do výšky 2 000 eur. Žiadosti o grantovú podporu bude posudzovať nezávislá výberová komisia. Grantisti akadémie budú mať možnosť využiť aj odborný mentoring počas trvania prípravy svojich projektov.

Podmienky účasti

Akadémia investigatívnej žurnalistiky je určená pre tých, ktorí pracujú alebo plánujú pracovať na investigatívnych a analytických témach odhaľujúcich problémy na Slovensku. Záujemcami môžu byť začínajúci aj skúsení novinári a novinárky, ktorí sa chcú zamerať na oblasť investigatívy, študenti a študentky žurnalistiky alebo relevantných odborov s aktívnou redakčnou praxou, ale aj profesionáli z investigatívnych či analytických centier odhaľujúcich korupčné, politické a spoločenské kauzy na Slovensku.

Záujemcovia tiež musia doložiť potvrdenie o spolupráci s vybranou spravodajskou/publicistickou redakciou či organizáciou, ktorá sa v prípade grantovej podpory zaviaže k publikovaniu výstupov ich práce.

Výstupy nemusia byť publikované v slovenskom jazyku, musia však pokrývať udalosti na Slovensku. Grantista je povinný doručiť výstupy organizátorovi Akadémie – Nadácii Pontis aj v slovenskom jazyku.

Akadémia investigatívnej žurnalistiky neurčuje vekový limit účastníkov ani rozsah predchádzajúcich odborných skúseností. Preferovaní budú mladí záujemcovia a záujemkyne s predošlou spravodajskou či publicistickou praxou pri pokrývaní závažných spoločenských alebo politických tém, ale i novinári a novinárky z národnostných či regionálnych redakcií na Slovensku. Hlavnými kritériami výberu účastníkov sú predošlé profesionálne skúsenosti, odborné zameranie záujemcov a potenciál venovať sa investigatívnej žurnalistike po absolvovaní kurzu.

Za výber účastníkov a účastníčok Akadémie spomedzi prihlášok zodpovedajú organizátori projektu – zástupcovia Nadácie Pontis a Nadácie otvorenej spoločnosti. Grantové žiadosti posudzuje odborná komisia. Vybraných účastníkov Akadémie investigatívnej žurnalistiky budú organizátori kontaktovať v priebehu septembra 2022. Podmienkou účasti je absolvovanie celého vzdelávacieho kurzu Akadémie.

O projekte

Akadémia investigatívnej žurnalistiky vznikla v spolupráci Fondu pre transparentné Slovensko v Nadácii Pontis a Fondu pre investigatívnu žurnalistiku Nadácie otvorenej spoločnosti Bratislava, ako aj vďaka podpore ďalších donorov.

Fond pre transparentné Slovensko vznikol ako unikátna iniciatíva zodpovedných firiem, ktorá nemá v okolitých krajinách obdobu. Firmy svojou podporou watchdogových a analytických organizácií prispievajú od roku 2012 ku kontrole dodržiavania zákonov či etických noriem a k zmenšovaniu priestoru pre korupciu a únos štátu.

Fond investigatívnej žurnalistiky (Nadačný fond investigatívnej žurnalistiky pri Nadácii otvorenej spoločnosti Bratislava) vznikol ako iniciatíva Rady súťaže Novinárska cena a je súčasťou projektu Novinárska cena, ktorú organizuje Nadácia otvorenej spoločnosti Bratislava. Vznikol v reakcii na tragickú vraždu mladého novinára Jána Kuciaka a jeho poslaním je podporovať a pomáhať rozvíjať profesionálnu investigatívnu žurnalistiku na Slovensku.

Kontakt

V prípade otázok kontaktujte Martinu Hmírovú, projektovú manažérku Fondu pre transparentné Slovensko, na martina.hmirova@nadaciapontis.sk alebo Júliu Birčákovú, projektovú koordinátorku Fondu investigatívnej žurnalistiky, na julia.bircakova@osf.sk.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111