PwC Nadačný fond v Nadácii Pontis

PwC Nadačný fond v Nadácii Pontis od roku 2010 podporuje transparentné a prospešné projekty a iniciatívy zamestnancov PwC, ktorí chcú pomáhať okolitej komunite a ktorí sa zapájajú do aktivít rôznych občianskych združení.

Staviame sa za iniciatívnych zamestnancov

Prostredníctvom nominácie projektu do Zamestnaneckého grantového programu Pomocná ruka a poukázaním 2% z dane do fondu, môžu zamestnanci podporiť transparentné a prospešné projekty, ktorých realizácia by inak bola sotva možná. Každoročne tak podporujú iniciatívy zamestnancov PwC, ktorí chcú pomáhať okolitej komunite a ktorí sa zapájajú do aktivít rôznych občianskych združení.

Nadačný fond PwC taktiež už dlhodobo spolupracuje s neziskový‎mi organizáciami zameranými na pomoc pre ľudí bez domova, ako napr. Depaul Slovensko, ktorá prevádzkuje nízkoprahovú nocľaháreň pre ľudí bez domova, alebo OZ Vagus, ktorá má na starosti nízkoprahové denné a integračné centrum Domec v Bratislave.

Pre ľudí bez domova

Vzdelávanie

Nadačný fond sa do budúcna chce zamerať najmä na oblasť vzdelávania. V roku 2019 podporil fond napríklad FIIT STU v Bratislave. Finančné prostriedky boli použité na nákup piatich výkonných špecializovaných grafických kariet NVIDIA Titan RTX a hardvérových komponentov, ako SSD disk 960GB, chladič, 64GB hlavnej pamäte a 4TB pevný disk.

×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.