Na čo slúži aplikácia Lentalk?

Aplikácia Lentalk je určená pre deti s poruchami komunikácie, predovšetkým s rôznou formou porúch autistického spektra. Deťom aplikácia umožňuje efektívne komunikovať s okolím prostredníctvom obrázkovej slovnej zásoby využívaním metódy AAK (augmentatívna a alternatívna komunikácia), zároveň pomáha v orientácii v čase a v aktivitách denného harmonogramu.

Rodičom a učiteľom, ktorí s dieťaťom pracujú, umožňuje aplikácia prispôsobiť ju potrebám dieťaťa a priebežne ju upravovať podľa úrovne pokrokov pri učení.

Základné funkcie aplikácie

Komunikačné rozhranie

Umožňuje komunikáciu pomocou obrázkov a fotografií. Nahrajte si do aplikácie vlastné fotky,  alebo využite pripravenú databázu viac ako 450 originálnych slovenských ilustrácií.

Hovorené slovo

Vyberte si, či chcete obrázky používať samotné alebo s nahratým zvukom. K obrázkom je možné pridať aj vlastný zvuk (napríklad nahovorený hlasom rodiča).


Možnosť dopĺňať vlastné obrázky a fotografie

Rozšírte prednastavenú komunikačnú šablónu podľa vlastných potrieb.


Vysoká miera personalizácie

Prispôsobte veľkosť a farbu komunikačných kachličiek, použité obrázky a zvuky.


Denný harmonogram

Prevedie dieťa jeho dennými aktivitami. Nastavte program na dva týždne dopredu.

Často kladené otázky

Pre aké zariadenia je aplikácia určená?

Aplikácia je určená pre tablety s operačným systémom Android (verzia 4.1 alebo vyššia). Aplikácia nefunguje na iných androidových zariadeniach (napr. smartfónoch so systémom Android) ani na tabletoch s verziou Androidu nižšou ako 4.1. Takisto nefunguje na zariadeniach s operačným systémom iným ako Android (napríklad na iPadoch).

Kde môžem aplikáciu získať?

Aplikácia je voľne dostupná v Google Play store. Jej používanie je podmienené registráciou, ktorú od vás aplikácia vyžiada pri prvom spustení. Pre uľahčenie práce s aplikáciou odporúčame stiahnuť si k nej používateľský manuál.

V akých jazykoch je aplikácia dostupná?

Aplikácia je momentálne dostupná v slovenčine. V priebehu roka 2017 pripravujeme jej preklad do anglického a českého jazyka.

Ako presne aplikácia deťom pomáha?

  • Porozumenie okoliu. Podľa Temple Grandin, známej spisovateľky s Aspergerovým syndrómom, je primárnym jazykom autistov vizuálny jazyk (obrázky). Verbálne vyjadrovanie za ním značne zaostáva. Autisti preto dokážu spracovať informácie lepšie, keď ich majú vizualizované. V komunikačnom rozhraní aplikácie sa nachádza obrázková databáza slov, prostredníctvom ktorej sa dieťa naučí lepšie a rýchlejšie porozumieť príkazom rodiča/pedagóga.
  • Vyjadrenie svojich potrieb, keď dieťa nie je schopné ich verbalizovať. Komunikácia prostredníctvom obrázkov je základnou funkciou aplikácie a vďaka tabletu môže mať dieťa svoju komunikačnú pomôcku stále pri sebe – doma, v škôlke aj na terapii.
  • Zvyšovanie verbálnych zručností – deti, ktoré majú problémy s verbálnou komunikáciou, si ľahšie osvoja slová, keď ich vnímajú v spojení s obrázkom a/alebo s písaným textom. Aplikácia ponúka možnosť neobmedzeného nahrávania nových slov podľa konkrétnych potrieb a pokrokov dieťaťa. Základná databáza, ktorá je v aplikácii nahratá, obsahuje 460 slov.
  • Eliminácia problémového správania, ktoré býva často dôsledkom frustrácie z neschopnosti odkomunikovať svoje potreby.

Čím je táto aplikácia odlišná od iných podobných aplikácií pre deti s poruchami autistického spektra? Čím je výnimočná?

Aplikácií pre uľahčenie komunikácie existuje obrovské množstvo (podľa niektorých zahraničných zdrojov až milión), každá má špecifické funkcie. Lentalk sme sa snažili našiť na mieru potrebám slovenských organizácií, s ktorými dlhodobo spolupracujeme. Z konzultácií s odborníkmi vyplynulo, že najdôležitejšou pomôckou, ktorú v offline svete používajú, sú obrázkové kartičky slúžiace na komunikáciu pre menej verbálne deti. Systém kartičiek sme preniesli do prostredia aplikácie. Obrázky, ktoré sú v aplikácii použité, sú autorské ilustrácie slovenského ilustrátora, vytvorené na mieru práve na tento účel. Testovali sme ich priamo na deťoch, aby sme sa uistili, že pre ne budú dostatočne atraktívne a zrozumiteľné. Základná databáza slov je doplnená aj o audionahrávky, ktoré môžu deťom pomôcť pri osvojovaní si nových slov.

Ďalšou dôležitou funkciou aplikácie je obrázkový denný harmonogram. Dieťa v ňom vidí svoje aktivity na daný deň a vie si ich postupne odklikávať, ako nimi prechádza.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


This error message is only visible to WordPress admins
There has been a problem with your Instagram Feed.
×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.