Samosprávy

Program je určený samosprávam, ktoré by chceli podporiť mimoškolské aktivity mladých ľudí vo svojom meste poskytnutím priestorov pre program. Zameriavame sa na mestá v regiónoch mimo Bratislavského kraja a na mestské časti, ktoré majú v okolí nižší počet kvalitných programov pre mládež. Momentálne spolupracujeme s mestami Trnava a Zvolen.

Samosprávy účasťou na programe získavajú:

  • špičkový program pre prácu s mládežou
  • podporu škôl, komunít, a mestských častí s vyšším podielom sociálne znevýhodnených detí a slabšími výsledkami v PISA
  • riešenie komunitných problémov zdola od mladých ľudí
  • atraktívny priestor pre deti, ktoré tu chcú tráviť čas a tvoriť
  • možnosť otvoriť dvere a ukázať svoju prácu mladým účastníkom
  • možnosť zapojiť svojich zamestnancov ako mentorov
  • unikátne prepojenie škôl a firiem cez aktívny mentoring účastníkov programu

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111