19. 09. 2012 Zodpovedné podnikanie

Zodpovedné podnikanie à la France

Francúzske firmy musia zverejňovať viac ako 40 údajov vzťahujúcich sa na životné prostredie, sociálne otázky a vplyv na spoločnosť.

© anthony040/flickr.com

Už od roku 2002 musia všetky francúzske firmy povinne zverejňovať informácie, ktoré sa spájajú s vplyvom na životné prostredie a spoločnosť.

Povinné správy musia obsahovať viac ako 40 konkrétnych údajov, ktoré môžeme rozdeliť do 3 skupín. Hneď prvá sa vzťahuje ku životnému prostrediu. Zahŕňa environmentálnu politiku, odpadový manažment, udržateľné používanie zdrojov, klimatické zmeny a, samozrejme, ochranu biodiverzity.

Druhá skupina je zameraná na sociálne otázky. Zahŕňa zamestnanosť, organizáciu práce, pracovné vzťahy, zdravie a bezpečnosť pri práci, nediskrimináciu a rovnoprávnosť a dodržiavanie dohovorov Medzinárodnej organizácie práce.

Nakoniec firma hodnotí svoj celkový vplyv na spoločnosť, a to po regionálnej, finančnej i sociálnej stránke. Pridá k tomu napríklad aj informácie o dodávateľoch a subdodávateľoch a podpore ľudských práv.

Napriek tomu, že tvorba takýchto správ je povinná, pri nedodržaní pravidiel sa zatiaľ neudeľujú sankcie. Spoločnosť môže dokonca vynechať informáciu, ktorú nepovažuje za dôležitú. Takéto konanie však musí vysvetliť.

Dbá sa tiež na dôveryhodnosť informácií. Podľa článku 225 obchodného zákonníka, ktorý povinnosť reportovania zodpovedného podnikania upravuje, ich musí skontrolovať nezávislá tretia strana, napríklad audítor.

 

Zdroj: TS CSR Europe

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111