09. 07. 2016 Zodpovedné podnikanie

Zapojte sa do rozvojových aktivít Európskej únie

Workshop MZVaEZ SR vám poskytne praktické informácie o vonkajšej pomoci EÚ.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVaEZ SR) sa dlhodobo snaží o zapájanie podnikateľských subjektov do rozvojovej spolupráce. Rozvojová pomoc má za cieľ zabezpečiť súkromné finančné zdroje, posilniť slovenské rozvojové aktivity vo vybraných krajinách a pomôcť slovenským subjektom etablovať sa a zároveň prezentovať ako subjekt samotný, tak aj našu krajinu v krajinách tretieho sveta.

Zapojenie súkromného sektora je kľúčovým faktorom a podmienkou úspešnosti rozvojových aktivít. Pre lepšiu informovanosť slovenských podnikateľských subjektov a zrozumiteľnejšie pochopenie praktických stránok rozvojovej agendy EÚ slúžia workshopy a semináre MZVaEZ SR.

Vonkajšia pomoc Európskej únie

MZVaEZ SR, Odbor rozvojovej a humanitárnej pomoci, organizuje v pondelok 11.7.2016 od 13:45 do 16:45 workshop na tému „Vonkajšia pomoc EÚ“. Workshop sa uskutoční v Kongresovej sále MZVaEZ SR (Hlboká cesta 2, Bratislava). Cieľom workshopu je poskytnúť rozvojovým aktérom SR (mimovládne organizácie, súkromný sektor, štátna správa, prípadne univerzity/SAV) aktuálne informácie o rozvojových aktivitách EÚ, ich nástrojoch, prioritách, výzvach a víziách, s dôrazom na kontext migračnej krízy. Zámerom podujatia je zároveň poskytnúť účastníkom praktické informácie o možnostiach slovenských subjektov zapájať sa do rozvojových aktivít EÚ.

Na workshope vystúpia s prezentáciami zástupcovia inštitúcií EÚEurópskej služby pre vonkajšiu činnosť a Európskej komisie, ktorí okrem iného predstavia aj zverenecké fondy EÚZverenecký fond EÚ pre riešenie príčin nelegálnej migrácie a vysídlených osôb v AfrikeRegionálny zverenecký fond EÚ pre krízu v Sýrii (MADAD).

Pre viac informácií kontaktujte MZVaEZ SR, Odbor rozvojovej a humanitárnej pomoci – orpo@mzv.sk.

Ivana Kasárová

Tel. +421 2 5978 3642
E-mail: ivana.kasarova@mzv.sk

Ernesto Salinas Gómez

Tel. +421 2 5978 3648
E-mail: ernesto.salinas@mzv.sk

Adriana Brassart

Tel. +421 2 5978 2654
E-mail: adriana.brassart@mzv.sk

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111