19. 08. 2013 Sociálne inovácie

Zamestnanecký grantový program

Zamestnanci Accenture môžu odporúčať neziskové organizácie, ktoré pomáhajú ľuďom sa zamestnať.

Kolégium Antona Neuwitha

Nadácia Pontis vyhlasuje každoročne v rámci Accenture nadačného Zamestnanecký grantový program. Každý projekt odporúčajú zamestnanci Accenture, prípadne sa do nich sami zapájajú. Grantový program je súčasťou globálnej stratégie Accenture, ktorej cieľom je do roku 2015 zvýšiť zručnosti pol milióna ľudí, aby sa mohli následne zapojiť na trh práce.  Accenture podporuje zo svojho nadačného fondu v Nadácii Pontis neziskové projekty až do výšky 2000 €. Výsledkom by mali byť získané zručnosti, ktoré môžu byť uplatnené pri získaní zamestnania, alebo rozbehnutí vlastného biznisu.

Podporujeme:

  1. prípravu a zabezpečenie rekvalifikačných kurzov,
  2. tréningy pre znevýhodnené skupiny ľudí zamerané na pracovné návyky,
  3. realizovanie všeobecných zručností pre nájdenie si zamestnania – písanie životopisu, tréningy komunikačných zručností, absolvovanie intershipu
  4. tréningy na finančnú gramotnosť, budovanie sociálnych, profesijných sietí, tréningy lídrovských zručností, tréningy tzv. životných zručností (soft skills), 
  5. realizáciu aktivít smerujúcich k pracovným a sociálnym zručnostiam zdravotne znevýhodnených skupín – rozvoj chránených dielní

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111