10. 01. 2024 Filantropia

Vylepšíme oddychovú zónu a obnovíme areál studničky pod Dolnoždánskou skalou

V rámci zamestnaneckého grantového programu Energia pre dobro Nadačného fondu SEPS rozdelíme jedenástim organizáciám sumu 20-tisíc eur.

Cieľom zamestnaneckého grantového programu Energia pre dobro 2023 bolo podporiť aktivity organizácií, v ktorých sa aktívne angažujú zamestnanci spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava.

Mimovládne organizácie, obce či školy mohli žiadať podporu v oblastiach zameraných na ochranu a podporu zdravia, podporu a rozvoj športu, poskytovanie sociálnej pomoci, zachovanie kultúrnych hodnôt, podporu vzdelávania, ochranu ľudských práv, ochranu a tvorbu životného prostredia, vedu a výskum a organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti.

Na výzvu Energia pre dobro 2023 bola alokovaná suma 20 000 eur.

Zoznam všetkých podporených projektov

Stretnutie hodnotiacej komisie, ktorá bola zložená z piatich zamestnancov spoločnosti SEPS a.s. , sa konalo 8. decembra 2023.

Za Nadáciu Pontis sa stretnutia ako pozorovateľ zúčastnila Barbora Hullová.

Hodnotiaca komisia sa rozhodla poskytnúť podporu 11 organizáciám v celkovej sume 20 000 €.

Úspešné projekty budú realizované do 15. mája 2024.

Predstavujeme niektoré z nich.

Projekt: Aby každý zmysel mal svoj zmysel

Žiadateľ: Autistické centrum Andrea

Ľudia s autizmom len zriedka dokážu zakúsiť svet ako väčšina z nás. Pre nich sa stáva svet mätúcim miestom plným ťažko spracovateľných podnetov. Preto sa často zdá, že sa správajú akoby nevhodne a konajú spôsobom nezrozumiteľným pre iných. Zažívajú ťažkosti pri rozvoji vzťahu medzi sebou a svojím vonkajším prostredím, pretože spôsob, ktorým sa učia o svete cez svoje zmysly, je oslabený. V rámci projektu Aby každý zmysel mal svoj zmysel plánujeme skvalitniť pravidelné terapie senzorickej integrácie v Snoezelen miestnosti, a to zakúpením nového interaktívneho bublinkového valca. Plánovanými aktivitami budeme u detí s poruchami autistického spektra rozvíjať kognitívne schopnosti, čím chceme zvýšiť kvalitu ich života na maximálnu možnú úroveň.

Projekt: Komunitná oddychová zóna

Žiadateľ: REFLEX Žilina

Cieľom projektu je vybudovanie prístrešku ako komunitnej oddychovej zóny, ktorý by mal multifunkčné využitie. Bude slúžiť ako zázemie pre rodiny strelcov počas tréningu, kedy často prichádzajú celé rodiny a malé deti budú mať tak priestor pre hranie. Poslúži na ukážky lukostreľby, v prípade nepriaznivého počasia ako úkryt počas súťaží od detských súťažných kategórií až po medzinárodné formáty, na konzumáciu jedla počas súťaží či sústredení. Zároveň dosiahneme estetické skrášlenie aj optické oddelenie od ostatného priestoru. Priestor bude možné využiť pre organizáciu vzdelávacích aktivít.

Projekt: Spolu pre všetkých

Žiadateľ: Project Ždaňa

Projektovým zámerom  je vybudovať bezpečný prístrešok k existujúcej studničke nad obcou Horná Ždaňa. Studnička je pre obyvateľov obce cenná z historického, turistického, aj environmentálneho hľadiska. V súčasnosti je prístrešok z roku 2011 poškodený a pre turistov nebezpečný. Cieľom je nahradiť ho novým, priestrannejším prístreškom a lavičkou. Zároveň chceme zdôrazniť historickú úlohu prameňa a obnoviť pôvodný drevený žľab na vodu. Predpokladáme, že studnička, ktorá je zdrojom občerstvenia a oddychu na ceste k zaujímavej lokalite Plazného chodníka a Dolnoždánskej skaly, dostane takto dôstojnú podobu na zvýšenie atraktivity obce.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111