15. 11. 2013 Zodpovedné podnikanie

Východoslovenská energetika dbá na zdravie svojich zamestnancov

VSE má za sebou prvý rok projektu Manažment zdravia, ktorý kladie dôraz na zdravie a bezpečnosť zamestnancov v pracovnom procese.

Východoslovenská energetika (VSE) kladie väčší dôraz na  prevenciu ako na odstraňovanie nepríjemných následkov poškodenia zdravia. Preto po celý rok 2013 realizuje projekt Manažment zdravia, ktorého hlavnými cieľmi sú podpora zdravia zamestnancov, prevencia práceneschopnosti, udržiavanie a podpora dobrých fyzických, psychických a sociálnych podmienok zamestnancov.

„Kolegovia realizované aktivity a proaktívny prístup spoločnosti oceňujú. Veríme, že sa nám našou kampaňou podarilo zasiahnuť čo najväčší počet zamestnancov a prispeli sme tak ku zmene ich postoja k vlastnému zdraviu“ vysvetľuje Martina Rusinková, vedúca odboru Operatívny personálny manažment a koordinátorka projektu Manažment zdravia.

Pohodlne na pracovisku

VSE pod hlavičkou projektu realizovala aj programy Zdravé KMZ a Deň zdravia na Call centre. Zamestnanci sa priamo na pracovisku stretli s odborníkmi z oblasti zdravotníctva a dozvedeli sa mnoho užitočných informácií o zdravom životnom štýle, prevencii a ochrane zdravia.

Naučili sa ako správne sedieť, ako si upratať pracovný stôl tak, aby čo najmenej zaťažovali svoj organizmus, vyskúšali si cviky, ktoré pomáhajú pri sedavom zamestnaní.

Na pracovníkov call centra boli zamerané prednášky z oblasti foniatrie, kde im hlasový profesionál vysvetlil, ako správne využívať hlasivky a ako ich čo najmenej namáhať.

Zdroj: VSE

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111