16. 04. 2014 Zodpovedné podnikanie

VSE: 350-krát na tému energií

Žiaci základných škôl navrhovali, ako efektívnejšie využívať energie.

© VSE

Takmer 350 detských tvorivých počinov, taký je výsledok tohtoročnej tvorivej súťaže pre deti základných škôl Prešovského a Košického kraja s názvom Energetika 2014. V tomto roku Východoslovenská energetika zreprízovala detskú súťaž už po ôsmykrát. Počty a originalita doručených dielok potvrdili, že žiaci majú nápadov, ako efektívnejšie využívať energie, na rozdávanie.

Žiaci 1. stupňa ZŠ mali tohto roku úlohu navrhnúť nástenný mesačný kalendár s tematikou energií a/alebo energetickej efektívnosti. Deti zadanú tému spracovali ako tipy na šetrenie elektrinou, či využívanie alternatívnych zdrojov elektriny v jednotlivých mesiacoch. Prišli aj s nápadmi, ako cez moderné technológie zjednodušiť ľudskú činnosť typickú pre konkrétne ročné obdobie. Deti vytvorili návrhy „ľadlámačov“, „elektrických zberačov, prípadne sadičov ovocia a zeleniny“, ale napríklad aj „elektrického nakladača kufrov do lietadla“.

Žiaci 2. stupňa ZŠ zase popracovali na návrhoch na poštovú známku pri príležitosti Dňa energetikov, ktorý si každoročne pripomíname 1. októbra. Žiaci sa inšpirovali Jamesom Wattom, vykreslili vývoj spôsobu osvetľovania od pravekého ohňa až po súčasné úsporné žiarivky, či sa sústredili na prínos energií a konkrétne elektriny pre Slovensko a planétu Zem vo všeobecnosti.

Zdroj: VSE

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111