24. 10. 2016 Nadácia Pontis

V Trnave pomáhajú právnici študenti

„Obyvateľom Trnavy, ktorí si nemôžu dovoliť profesionálne služby, pomáhajú budúci právnici."

Jana ZVALOVÁ, moderátorka

Obyvateľom Trnavy, ktorí si nemôžu dovoliť profesionálne služby, pomáhajú budúci právnici. V meste bude až do konca roka pilotne fungovať právna klinika. Spoločný projekt právnickej fakulty trnavskej univerzity a mesta chce vytvoriť priestor pre vzájomnú pomoc, pričom študenti získajú aj cenné poznatky z praxe. Podobne už 4 rok pomáhajú neziskovým organizáciám aj vysokoškoláci z Univerzity Komenského.

 

Martina GABČOVÁ, redaktorka

Trnavčania môžu požiadať budúcich právnikov o bezplatné poradenstvo zo správneho, pracovného, občianskeho a trestného práva. Hovorí jedna zo študentiek Pavlína Čapkovičová.

 

Pavlína ČAPKOVIČOVÁ, študentka práva

Poskytujeme im postup pri riešení ich problémov, nemôžme ich teda ani zastupovať ani za nich vykonávať právne úkony, teda nenahrádzame prácu advokátov.

 

Martina GABČOVÁ, redaktorka

Klientov bud odporúčať najmä sociálny odbor mestského úradu, podľa hovorcu Trnavy Pavla Tomašovičova tak budú mať najmä sociálne slabší obyvatelia prístup k právnemu poradenstvu, ak sa ocitnú v zložitej životnej situácií.

 

Pavol TOMAŠKOVIČ, hovorca Trnavy

Chceme sprostredkovať občanom informácie v danej veci, ktoré umožnia im rozhodnúť sa, ktoré ďalšie právne služby chcú používať a ako sú spoplatnené.

 

Martina GABČOVÁ, redaktorka

Právna klinika je otvorená každú stredu od 15. hodiny do 18. hodiny v priestoroch mestského úradu, zatiaľ do konca roka. Super vízorka projektu Kristína Jurišová:

 

Kristína JURIŠOVÁ, super vízorka projektu

Keďže tento projekt je v spolupráci Fakulty právnickej v Trnave a mesta Trnava po prvom semestri, zhodnotíme to a na základe toho by sme chceli rozvíjať túto spoluprácu aj do budúcna.

 

GABČOVÁ Martina, redaktorka

Podobnú iniciatívu spustila pred štyrmi rokmi aj Nadácia Pontis v rámci programu Advokáti Pro Bono pomáhajú študenti právnickej fakulty Univerzity Komenského riešiť problémy neziskovým organizáciám pod dohľadom advokátov. Z nadácie hovorí Barbora Pálešová:

 

Barbora PÁLEŠOVÁ, Nadácia Pontis

Hlavná hodnota je nielen pomoc neziskovým organizáciám Pro Bono, čiže bezplatne pre verejné dobro, ale je to aj zároveň vychovávanie študentov k hodnotám Pro Bono, dávanie im šance pracovať s reálnymi klientmi počas semestra.

 

Martina GABČOVÁ, redaktorka

Tzv. klinické vzdelávanie, ktoré pomáha získavať študentom skúsenosti z praxe, funguje aj v Spojených štátoch, vo Veľkej Británií, v Česku či v Poľsku. Martina Gabčová, RTVS.

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111