22. 04. 2014 Nadácia Pontis

V Maduniciach pribudli desiatky stromčekov

Vďaka grantu z Nadácie Slovenských elektrární v Nadácii Pontis.

Obec Madunice získala finančný grant vo výške sedemtisíc eur z Nadácie Slovenských elektrární v Nadácii Pontis.

Vo februári prebehla v obci Madunice verejná súťaž na výber dodávateľa stromov, ktorú vyhrala s najnižšou cenovou ponukou firma Tvorsad, s.r.o., Trnava.  

Pri novom oplotení cintorína pribudlo 46 hrabov stĺpovitých, pri štátnej ceste od centra obce smerom na Piešťany 42 líp a pred nájomnými bytmi pri vstupe do obce od Piešťan tri platany.  Výsadbu zabezpečovala obec svojpomocne za úspešnej spolupráce a pomoci detí zo ZŠ Jána Hollého s MŠ od 6. do 9. ročníka, členov Poľovnej spoločnosti Kochanova a MO JDS, ako aj ďalších dobrovoľníkov z radov občanov.  Výdatne nám pomohol aj pán Vladimír Hruboň, ktorý najmä prácami s technikou uľahčil a urýchlil práce.  

Dňa 28. marca o začatí prác informovala starostka aj poslucháčov Rádia Regina v Rádiožurnále o 11. hodine. Tak sa mohol celý západoslovenský región dozvedieť o peknej, ale najmä užitočnej akcii, ktorú robíme pre súčasníkov, ale hlavne pre budúce generácie.  Deti budú mať pamiatku na svoj strom, ktorý pomáhali sadiť a o ktorý sa budú ešte starať polievaním. Stromy budú rásť s nimi a keď sa im bude dariť, budú sa môcť ešte svojim vnukom a pravnukom pochváliť, že boli nápomocní pri ich vysádzaní.  Aj preto dostanú 1. mája o tejto skutočnosti certifikát, ktorý im bude tieto chvíle pripomínať.

Ďakujeme Nadácii Slovenských elektrární v Nadácii Pontis za grant, vďaka ktorému si významne zlepšíme životné prostredie v obci, znížime prašnosť pri cestách a ochránime tak aj zdravie našich obyvateľov na dlhé roky. Veď nie nadarmo sme projekt nazvali Zeleň pre storočie. A že budú padať listy, nič to, pohrabeme.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111