30. 06. 2013 Zodpovedné podnikanie

V Bruseli oslávili víťazov European CSR Award

V celoeurópskom kole European CSR Award, 25. júna v Bruseli, Slovensko zastupovali dve firmy – Slovenské elektrárne a SK-NIC.

Michele Bologna a Barbara Henterová zo Slovenských elektrární a Juraj Barát z organizácie Depaul Slo

Prestížne ocenenie Via Bona Slovakia, ktoré Nadácia Pontis každoročne odovzdáva firmám za najlepšie projekty v oblasti firemnej filantropie a zodpovedného podnikania, dostalo európsky rozmer. Stalo sa súčasťou Európskeho programu ocenení za zodpovedné podnikanie, ktorý 3. decembra 2012 oficiálne spustili v 28 krajinách Európy.

V celoeurópskom kole, 25. júna v Bruseli, Slovensko zastupovali dve firmy – Slovenské elektrárne a SK-NIC. V rámci 2 kategórií (partnerstvá veľkých firiem a partnerstvá malých a stredných firiem) vzišli z 13. ročníka Via Bona Slovakia.

Všetkých 63 inšpiratívnych príbehov o víťazoch z 28 zapojených krajín si môžete prečítať v tzv. Golden Book, ktorá bola vydaná pri príležitosti 1. ročníka European CSR Award.

V Kategórii Partnerstvá malých a stredných firiem bola nominovaná spoločnosť SK-NIC za projekt Ľudia ľuďom, vďaka ktorému môžu darcovia podporovať ľudí v núdzi, neziskové organizácie, umelcov, nadácie a samosprávy. V Kategórii Partnerstvá veľkých firiem bola nominovaná spoločnosť Slovenské elektrárne za dlhodobú podporu riešenia otázky bezdomovectva v Bratislave.

Pri European CSR Award hodnotiaca komisia prihliadala na najlepšie partnerské projekty medzi firmami a neziskovými organizáciami v Európe. Takýto prístup je z pohľadu udeľovania ocenení za zodpovedné podnikanie inovatívny, keďže zvyčajne sa dôraz kladie na samotné firmy. Členovia komisií osobitne posudzovali partnerstvá malých a stredných podnikov a partnerstvá väčších firiem. Zaujímal ich aj vplyv partnerstva na komunitu a samotnú firmu, čo je v súlade s moderným chápaním spoločenskej zodpovednosti firiem definovanej v smernici Európskej komisie O zodpovednom podnikaní a v dokumente Enterprise 2020.

Európsky program ocenení za zodpovedné podnikanie iniciovala a finacovala Európska komisia. Na európskej úrovni 1. ročník European CSR Award zastrešovali organizácie CSR Europe a Business in the Community, ktoré koordinovali konzorcium 29 národných organizácií. Okrem Nadácie Pontis, medzi partnerov konzorcia patrili: Rakúsko (respACT), Belgicko (Business and Society Belgium), Bulharsko (UNGC Bulgaria), Chorvátsko (HR BCSD), Česká Republika (Business for Society), Dánsko (VirkomshedsNet­wärket), Estónsko (RBF Estonia), Fínsko (FiBS), Francúzsko (IMS France), Grécko (The Hellenic Network for CSR), Maďarsko (Követ), Írsko (BITC Ireland), Taliansko (Sodalitas), Kosovo (CSR Kosovo), Luxembursko (IMS Luxembourg), Macedónia (Zenith Macedonia), Čierna Hora (Association for Democratic Prosperity – Zid), Nórsko (CSR Norway), Poľsko (RBF Poland), Rumunsko (CSR Romania), Srbsko (Smart Kolektiv), Slovinsko (Ekvilib Institute), Španielsko (Forética), Švajčiarsko (Philias), Turecko (CSR Turkey), Veľká Británia (BITC a Scottish Business in the Community), Ukrajina (Centre for CSR Development).

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111